Har du råd til å la taket ditt bare være et tak?

Et tak byr på spennende muligheter for arkitekter og eiendomsutviklere.

Går du opp i et høyt hus og ser utover et bylandskap, ser du mange uutnyttede flater. Arkitekter og eiendomsutviklere ser stadig oftere at taket kan brukes til mye mer enn å stenge vann og snø ute.

Å utnytte takets funksjon bedre handler om verdiskapning på flere plan – ikke bare økonomisk, men også for samfunnet og menneskene som bor eller jobber i bygningen.

Taket kan bli et sted der mennesker, blomster og bier trives. Og taket kan brukes til å løse andre oppgaver som kan være svært lønnsomt i et eiendomsprosjekt, for eksempel å generere strøm og håndtere store mengder nedbør.

Protan har utviklet vår BlueProof-løsning nettopp for å utnytte taket til noe som er både smart, og samfunnsnyttig – og bærekraftig.

Vannfordrøying med Protan BlueProof er egnet både til nybygg og rehabilitering, og kan med hell kombineres med rekreasjonsområder, miljøvennlige grønne soner og energiproduksjon.

Regnværet koster milliarder

Værobservasjoner viser at klimaet i Norge har blitt 18 prosent våtere de siste hundre årene. Styrtregn og store nedbørsmengder har økt kraftig i omfang, og størst skade gjør vannet på Sør- og Østlandet.

Les mer

Sparer tid, penger og miljø med vann på taket

Byggherren Grandahl Bil sto ovenfor et massivt gravearbeid for å lage fordrøyning på den nye tomten sin. Da så entreprenør Backe Østfold til taket. Nå skal bilforretningen lagre inntil 70 tonn vann på taket under ekstremnedbør.

Les mer

Entra når miljømål med Protan

For eiendomsselskapet Entra ASA er det å være ledende innen miljø en del av selskapets forretningsstrategi. Etter at Torbjørn Isene, teknisk sjef i Entra ASA, ble oppmerksom på Protan BlueProof, valgte de å gå enda et skritt i mer miljøvennlig retning.

Les mer

Takproff valgte Protan BlueProof

Få er bedre på tak enn Lett-tak Systemer AS. De valgte Protan BlueProof som overvannsløsning for å imøtekomme økt nedbør som følge av klimaendringer, og lite naturlig vannfordrøyning på tomten.

Les mer

Kommunene må ta overvann på alvor

Overvann fører til milliardødeleggelser hvert år, men ikke alle kommuner gjør nok for å unngå skader.

Les mer