There is a license error on this site:
005056A1202D is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Alltid trygg på taket! - Protan

Alltid trygg på taket!

Protan AS har HMS høyt på agendaen hver dag. Nå blir vi partner i stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i Bygg og Anlegg (SfS BA).

Sikkerheten på våre tekkeprosjekter har høyeste prioritet i vår virksomhet. Protan AS er glad for å kunne bidra som partner i det viktige arbeidet for å skape en sikker bygg- og anleggsnæring.

Under slagordet «Alltid trygg» har Protan skapt intern fokus og bevissthet mot visjonen om null skader og ulykker på arbeidsplassen. Derfor er vi forpliktet til å levere alle våre prosjekter med tilstrekkelig HMS – det står alltid øverst på vår agenda.

Sikkerhet på byggeplass handler om samarbeid og felles bevissthet, det er ingen konkurranse. Alle som på en eller annen måte er involvert i et byggeprosjekts ulike faser kan bidra til denne bevisstheten og samhandlingen om å følge alle gjeldende HMS-bestemmelser.

Partnersamarbeidet i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) handler om å jobbe sammen og være omforente om konkrete problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse og arbeidsrelatert sykdom/plager. Dette arbeidet vil foregå gjennom deltagelse i prosjektgrupper.

Vi i Protan tar med oss våre erfaringer inn i dette samarbeidet. Samtidig er vi åpne for å ta med oss gode innspill og inspirasjon fra de andre partnerne i vårt kontinuerlige arbeid med å skape ytterligere økt sikkerhet i alle våre tekkeprosjekter. 

Å skape en skadefri bygge- og anleggsnæring betinger gode rutiner og systemer, god kompetanse og gode holdninger i alle ledd.

Vi i Protan ser frem til godt sikkerhetssamarbeid!

DianaLopezPaulsen_1280x854.jpg

Diana Lopez Paulsen, HMSK Manager i Protan.