Entra når miljømål med Protan

For eiendomsselskapet Entra ASA er det å være ledende innen miljø en del av selskapets forretningsstrategi. Etter at Torbjørn Isene, teknisk sjef i Entra ASA, ble oppmerksom på Protan BlueProof, valgte de å gå enda et skritt i mer miljøvennlig retning.

Imøtekommer Eiendomssektorens veikart
Etter å ha vært på et seminar om overvann i regi av Protan, ble jeg interessert i Protan BlueProof. Jeg så at dette kunne være en måte for oss å nå målene om overvann som er definert i Eiendomssektorens veikart mot 2050, forteller Isene.
Da Entra skulle rehabilitere bygget som huser Union Scene i Drammen, valgte de Protan BlueProof. Til tross for at det ikke var påslippskrav fra kommunen, veide ønsket om å ta samfunnsansvar tyngre enn regulatoriske krav.
– Selv i Drammen hvor vi har den store Drammenselva er det utfordringer knyttet til overvann under ekstremregn. Det betyr at det er viktig å forbedre eksisterende bygg slik at de
er tilpasset et mer ekstremt klima. Om vi klarer dette, kan samfunnet unngå tap og lidelser, sier Isene.

Muligheter på taket
Taket på Union Scene kan fordrøye inntil 20.000 liter regnvann. Entra ser store muligheter for å utnytte taket som
utgjør byggets viktigste fasade.
– Vi jobber strategisk med å bruke takene på nye og eksisterende bygg. Mulighetene er store for å kunne produsere energi, fordrøye regnvann og å skape bedre utemiljø, avslutter Isene.

Union Scene, Drammen

For eiendomsselskapet Entra er det å være ledende innen miljø en del av selskapets forretningsstrategi. Protan Blue Proof var derfor et naturlig valg da taket skulle rehabiliteres.

Les mer