Takproff valgte Protan BlueProof

Få er bedre på tak enn Lett-tak Systemer AS. De valgte Protan BlueProof som overvannsløsning for å imøtekomme økt nedbør som følge av klimaendringer, og lite naturlig vannfordrøyning på tomten.

– Vi har installert Protan BlueProof på vårt driftsbygg. Det er en lettvint og kostnadseffektiv vannfordrøyningsløsning. Gjennom å ha fordrøyningsløsningen på taket, slapp vi mye gravearbeid. Om vi senere skal ha tunge maskinerrundt bygget, trenger vi ikke å ta hensyn til en ustabil grunn med et nedgravd vannmagasin, sier Lars Martin Løve i Lett-tak.

Akkurat i tide

Lett-tak produserer og selger takmoduler. I august 2017 installerte de Protan BlueProof på driftsbygningen sin i
Larvik. Få dager etter at Protan BlueProof-taket var installert, slo ekstremregnet til i Larvik. Himmelen åpnet seg, og vi fikk 25 millimeter nedbør på 15 minutter. Jeg så at vannet kom opp fra kumlokkene. Vi kunne derimot konstatere at det nyinstallerte taket tok seg av jobben. Taket fordrøyet nedbøren i to timer, og vi unngikk dermed overbelastning på avløpsnettet, sier Løve fornøyd. Etter gode erfaringer med Protan BlueProof, er Lett-tak allerede i dialog med flere av sine kunder om også å tilby Protan BlueProof som en del av sine taksystemer.

Lett-tak, Larvik

Lett-tak lever av å levere takløsninger, og er blant de fremste på sitt felt. I august 2017 installerte de et BlueProof-tak på sin driftsbygning i Larvik.

Les mer