Regnværet koster milliarder

Værobservasjoner viser at klimaet i Norge har blitt 18 prosent våtere de siste hundre årene. Styrtregn og store nedbørsmengder har økt kraftig i omfang, og størst skade gjør vannet på Sør- og Østlandet.

Bare siden januar 2016 har brannvesenet rykket ut 471 ganger på grunn av vann på ville veier. Det er lovfestet at brannvesenet skal redde verdier, enten det er brann eller vann som truer, og skader på grunn av storm, skred og flom dekkes i dag av fellesskapet gjennom Naturskadeordningen. Oversvømmelser i byer på grunn av kraftig regn, regnes imidlertid ikke som naturskade, og ender dermed ofte opp som forsikringssaker. Forsikringsbransjen melder om en kraftig økning i tallet på vannskader og medfølgende utbetalinger. For samfunnet totalt sett snakker vi om enorme omkostninger. Det regjeringsutnevnte overvannsutvalget estimerte i 2015 at overvannet koster samfunnet 1,6 til 3,6 milliarder i året. 

Det hviler et stort ansvar på både gårdeiere og utbyggere for å imøtekomme fremtidens behov for overvannshåndtering. Protan BlueProof holder igjen regnvann i inntil 24 timer og unngår overbelastning på avløpsnettet. Blå tak er et kostnadseffektivt tiltak mot overvannsutfordringene, både i bebygde og nye områder. Se Protan BlueProof – unikt system for håndtering av overvann