There is a license error on this site:
005056A1202D is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Se skrekkbilder fra tak som ikke får regelmessig tilsyn - Protan

Se skrekkbildene fra tak som ikke får regelmessig tilsyn

Lenge siden du har hatt fagfolk oppe på taket til bygningen din? Da kan det vente ubehagelige og potensielt svært kostbare overraskelser.

Så lenge taket ikke lekker, er de fleste eiendomsbesittere og borettslag fornøyde. Helt til den dagen det går galt og fukten siver inn.

Ofte går det galt fordi taket rett og slett blir glemt i hverdagen og i det løpende vedlikeholdet av en bygning. Ute av syne, ute av sinn.

Skrekkbilde 1 TF.jpg

DETTE ER IKKE ET GRØNT TAK: Lar du ugress vokse opp av sluket i dusjen?

Som å rense sluket i dusjen

Mye kan gå galt der oppe på taket. Derfor er det viktig med regelmessig taksjekk, det vil si løpende ettersyn og vedlikehold utført av profesjonelle takfolk som vet hva de skal se etter.

I Norge er det for eksempel mye vær. Snø, vann og vind kommer og går og utsetter takflatene for periodevis store påkjenninger. I følge meteorologene skal det bli både mer og kraftigere vær på våre breddegrader i fremtiden.

Skrekkbilde 2 TF.jpg

HER MÅ NOE GJØRES: Støv og skitt i tjukke lag gjør det vanskelig for sluket å gjøre jobben.

Støv, pollen, blader og kongler har det med å samle seg, og hvis dette ikke fjernes jevnlig og systematisk, vil det etter hvert bli en seig og råtten organisk grøt som kan gjøre mye skade.

- Vi støter ofte på mye rart når vi kommer for å gjøre en innledende takinspeksjon, forklarer Øyvind Olsen, som er en av Protans mest erfarne fagmenn og problemløsere innen taktekkerfaget.

- Sluk kan være helt tette av pollen og løv, slik at vannet ikke renner ned i det hele tatt. Dusjer du regelmessig, vil du fort merke om sluket ditt begynner å bli tett, og du kan gjøre noe med det før det blir et stort problem. På taket kan tette sluk bli stående i både måneder og år, og det kan bli både dyrt og ubehagelig, sier Olsen.

Skrekkbilde 3 TF.jpg

JORDSMONN: Nedfall, blader og løv som blir liggende blir en tjukk grøt. Det legger seg gjerne der det er minst gunstig på taket.

- Hva er det verste du har sett?

- Utover at det kan være helt kritisk å få ordnet opp med tette sluk, så er det ofte vi kan få interessante naturopplevelser oppe på tak som i utgangspunktet ikke er ment å være grønne tak. Det kan spire og gro godt i nedfall fra trær som har fått ligge en stund på taket og blitt til jord. I slike tilfeller kan vi oppleve å måtte fjerne trær og ugress som virkelig har fått slå rot, forteller Øyvind Olsen.

Oyvind_Olsen1.jpg

ERFAREN TAKPROFF: Øyvind Olsener en av Protans og Norges mest rutinerte fagmenn og problemløsere innen taktekkerfaget.

Et tak består ikke bare av sluk

Å følge opp takets helsetilstand med jevnlige inspeksjoner og vedlikehold er derfor en svært rimelig og god forsikring mot lekkasjer og fukt.

Tette sluk er relativt lett å oppdage – store mengder løv og plantenedfall er gjerne et akutt problem som trenger å bli løst umiddelbart, men det kan også være symptomer på mer alvorlige utfordringer på taket. Vel så viktig er det å se etter begynnende fuktproblemer og  skader fra vær og vind i sveiseskjøter og sårbare overganger i taktekkingen, og det er her takfaglig ekspertise vet hva de skal se etter.

Skrekkbilde 7 TF.jpg

FARE FOR FUKT: Her er en sveisebom hvor det lett kan komme fukt inn som kan spre seg videre nedover i konstruksjonen. 

Derfor handler det også om å følge med på takets tilstand i et lengre perspektiv. Er det begynnende tegn til slitasje og elde som man bør overvåke? Hva slags generell tilstand er taket i, og når kan tiden være inne for å tekke det om?

Den type vurderinger vil profesjonelle eiendomsbesittere gjerne ha på bordet slik at investeringsplaner og vedlikeholdsbudsjetter også fanger opp den litt glemte takflaten. En takforvaltningsavtale med Protan sikrer profesjonell og faglig oppdatert oppfølging.

Skrekkbilde 5 TF.jpg

IKKE PENT: Godt eksempel på et tak hvor det er lenge siden fagfolk har vært på inspeksjon.

Må du først gjøre noe med taket, kan det også være en fin mulighet å se på om taket kan utnyttes bedre enn det gjør i dag. Kan det brukes til vannfordrøyning og bidra til å forhindre oversvømmelse på bakkeplan? Vil en takterrasse kunne øke verdien på eiendommen – både økonomisk og for dem som bor eller arbeider i bygningen?

Ikke glem sikring!

Eieren av bygget har også et annet ansvar på taket som ofte glemmes: Fallsikring og forskriftsmessig sikringsutstyr.

- Manglende sikringsutstyr gjør det utrygt å ferdes på taket. I henhold til byggherreforskriften er dette eieren av eiendommens ansvar, påpeker takekspert Øyvind Olsen.

- Skal man nettopp kunne følge opp taket med jevnlige inspeksjoner og løpende vedlikeholde, og passe på takflaten for å unngå fukt og lekkasjer, så er det viktig at nødvendig sikringsutstyr er installert, forklarer Olsen.

Skrekkbilde 6 TF.jpg

UT I NATUREN: Gesimsen her er omtrent i hoftehøyde. Treet som har vokst opp på taket er omtrent 140 centimeter høyt. Ikke akkurat dette vi mener når vi snakker om "grønne tak".

Hva innebærer en takforvaltningavtale?

Protan er ekspert på flate tak, og tilbyr tilstandsrapporter og takforvaltningsavtaler for eiendomsselskaper, selskaper med egne eiendommer (for eksempel kjøpesentre og butikker, logistikk- og lagerbygg), borettslag og sameier.

Tilstandsrapport:

En tilstandsrapport – som følger NS 3424-standarden – gir et bilde av nå-situasjonen på taket ditt. Tilstandsrapporten gir informasjon om:

  • Takets generelle tilstand og forventet gjenværende levetid.
  • Tilstand på sluk, piper/rør, gjennomføringer, skjøter, overlys, luker.
  • Fuging og overganger mellom horisontal og vertikale flater, gesimser og parapeter.
  • Innfesting av takbelegg, takhatter og andre gjennomføringer.
  • Kontroll av alle typer beslag.
  • Sikring av tak i forhold til gjeldende regler.
  • Adkomst til tak, sikring ved adkomst.
  • Beregning av slukkapasitet i forhold til dagens og fremtidens nedbør.

Ettersynsavtale:

En ettersynsavtale bidrar til at takets levetid forlenges – og det sparer du som eiendomsbesitter penger på! Gjennom en slik avtale får du regelmessig ettersyn av taket gjennom året. Slik får du en jevnlig faglig pekepinn på takets tilstand, slik at du kan forutsi kommende behov for vedlikehold og rehabilitering.

Mindre skader vil oppdages løpende før de får utvikle seg, noe som gir mulighet for å gjennomføre midlertidige tiltak slik at større lekkasjer og skader unngås. Behovet for større tiltak vil avdekkes og kan bli håndtert før det får omfattende og kostbare konsekvenser. Alt dette blir beskrevet i en utfyllende ettersynsrapport.

Sikring:

Sikring_alle elementer_W750px.jpg

De  fleste tak mangler det nødvendige sikringsutstyret som er pålagt når det gjelder ferdsel på tak. Ved fallhøyder over to meter skal det være montert godkjent fallsikring i henhold til byggherreforskriften.

Montør og den som gjennomfører ettersyn og kontroll av taksikring skal være godkjent av fallsikringsleverandøren eller -produsenten. Dokumentasjoner skal være synlig ved adkomst til taket for andre utførende som skal benytte systemet.

Protan tilbyr prosjektering, levering og montering av sikringsutstyr basert på takets utforming, slik at det er i tråd med gjeldende forskrifter. Vi samarbeider med bransjens fremste leverandører av sikringsutstyr.

Terje Lyshaug

KAM Industri, Tak og Membraner

BESTILL EN TAKSJEKK NÅ