Sparer tid, penger og miljø med vann på taket

Byggherren Grandahl Bil sto ovenfor et massivt gravearbeid for å lage fordrøyning på den nye tomten sin. Da så entreprenør Backe Østfold til taket. Nå skal bilforretningen lagre inntil 70 tonn vann på taket under ekstremnedbør.

– Byggherren hadde planer om å grave et fordrøyningsmagasin under bakken. Da vi så at et underjordisk magasin ville skape store logistikkproblem under byggingen, begynte vi å se oss om etter andre løsninger. Flere av alternativene var svært tid- og ressurskrevende, forteller Håkon Glosli, daglig leder i Backe Østfold.

Krav om fordrøyning

Backe Østfold er totalentreprenør for bygningsmessigarbeid på Grandahl Bils nye lokaler i Sarpsborg. Sarpsborg kommune krever at nye bygg installerer systemer som kontrollerer vannmengden som slippes ut i avløpsnettet. Formålet er blant annet å hindre oversvømmelser fra ekstreme regnbyger. Løsningen for fordrøyningen til Grandahl Bils lokaler kom med BlueProof, Protans nye takløsning. Det blå taket lagrer regnvann i inntil 24 timer.

– Med den nye takløsningen oppfyller vi kravene til fordrøyning og får utnyttet et i utgangspunktet dødt areal. Fordrøyningløsningen løser flere logistikkutfordringer både før og etter at bygget er reist, som igjen sparer byggherren for penger. Totalsummen gjorde valget enkelt, sier Glosli.

Klima- og miljøvennlig

Taket på over 2500 kvadratmeter kan lagre inntil 70 tonn vann under ekstremnedbør. BlueProof vil derfor være et viktig klimatilpasningstiltak i områder som plages med oversvømmelser. Belastningen bekymrer ikke lederen av Backe Østfold.

– Bygget er dimensjonert for å tåle enorme mengder med snø på taket, så 70 tonn med vann er ikke noe problem. Med BlueProof blir det vesentlig lettere å holde tilsyn med fordrøyningen enn det ville vært med et underjordisk magasin for eksempel, sier Glosli.

Protan har også et sterkt fokus på å redusere CO2-avtrykk fra materialene de bruker. Industrikonsernet har nylig inngått et samarbeid med Bellona for å bidra til flere utslippsfrie byggeplasser.

– Takløsningene våre har et vesentlig lavere CO2-avtrykk enn tradisjonelle takløsninger. I tillegg vil alle BlueProof tak, som alle våre andre takløsninger, resirkuleres etter endt levetid. Gjennom å tenke vugge til grav sørger vi for lavest mulig utslipp gjennom hele livsløpet til våre produkter, forteller Bjørn Nordseth, leder for teknisk salg i Protan.

Utlandet for tur

Protan ser også potensial for BlueProof utenfor Norges grenser. Ifølge Det Europeiske Miljøbyrået har klimarelaterte ekstremhendelser påført europeiske land kostnader på 400 milliarder euro siden 1980.

– Vi ser at behovet for fordrøyning av overvann ikke stopper ved landegrensene. Vi er godt i gang med å lansere BlueProof i Sverige, og har flere prosjekter på gang, sier Nordseth fra industrikonsernet med ansatte i hele 15 land.