Utslippsfri byggeplass

Utslippsfri installasjon av tak ved bruk av varmluft i sveiseprosessen er en selvfølge for oss. Som kunde har du en mulighet til kunne påvirke og bidra til miljøet ved å ta riktige valg. Når du velger et tak fra oss, så gjør du et valg for fremtiden.

Det stilles stadig flere krav til miljøvennlige og bærekraftige løsninger på norske byggeplasser, og Protan Entreprenør har som mål å ta et globalt ansvar for miljøet. Vi samarbeider med både leverandører og kunder i vårt miljøarbeid. Vi utfører vår virksomhet gjennom effektiv bruk av materialer og energi, med fokus på å redusere bruken av ressurser og redusere utslipp og avfall.

Byggesektoren har inntil nylig stått for 40 % av energibruken og klimagassutslippene i verden, selv om det er trafikk og eksos som får det meste av oppmerksomheten i denne problemstillingen. Byggenæringen står ovenfor enorme endringer, både når det gjelder materialvalg og installasjon på byggeplasser. Sammen må vi ta ansvaret for en bærekraftig bransje, og valgene vi tar, både som entreprenør og kunde er avgjørende for fremtiden.