Aktuelt

HMS

Hver eneste dag gjør vi alt vi kan for at alle våre ansatte og samarbeidspartnere skal komme seg trygt hjem etter endt arbeidsdag. Vårt HMS-arbeid er forankret i våre verdier; engasjement, samarbeid, kvalitet og ansvar.

HMS er viktig for alle oss i Protan Entreprenør, og er en kritisk suksessfaktor for å oppnå fastlagte mål. Vi fokuserer derfor på medarbeidernes helse, miljø, sikkerhet og kontinuerlig forbedring. I vårt HMS-mål har vi også en visjon om null skader og uhell. Hver eneste dag gjør vi alt vi kan for at alle våre ansatte og samarbeidspartnere skal komme seg trygt hjem etter endt arbeidsdag. Vårt HMS-arbeid er forankret i våre verdier; engasjement, samarbeid, kvalitet og ansvar. Disse verdiene er tett knyttet opp mot høyt fokus på HMS. Vi bryr oss om hverandre og har ingen å miste. Vårt HMS-arbeid tar aldri slutt.

HMS er viktig for alle oss i Protan Entreprenør, og er en kritisk suksessfaktor for å oppnå fastlagte mål. Vi fokuserer derfor på medarbeidernes helse, miljø, sikkerhet og kontinuerlig forbedring. I vårt HMS-mål har vi også en visjon om null skader og uhell. Hver eneste dag gjør vi alt vi kan for at alle våre ansatte og samarbeidspartnere skal komme seg trygt hjem etter endt arbeidsdag. Vårt HMS-arbeid er forankret i våre verdier; engasjement, samarbeid, kvalitet og ansvar. Disse verdiene er tett knyttet opp mot høyt fokus på HMS. Vi bryr oss om hverandre og har ingen å miste. Vårt HMS-arbeid tar aldri slutt.

Vår HMS-kultur har fokus på kontinuerlig forbedring og læring. Derfor er vi opptatt av å lære av egne og andres feil. Vi ønsker åpenhet om alle forhold på en byggeplass.
I henhold til Internkontrollforskriften foretar Protan Entreprenør fortløpende kartlegging av arbeidsmiljøet og utarbeider risikoanalyser og tilhørende handlingsplaner for HMS. Protan Entreprenør har etablert og implementert en rekke sikkerhetsrutiner for å redusere uhell og skader på mennesker og miljø.

 Vi utfører vår virksomhet gjennom effektiv bruk av materialer og energi, med fokus på å redusere bruken av naturressurser og redusere utslipp og avfall. Vi etterstreber at våre produkter kan gjenvinnes eller deponeres trygt.

God HMS gir god struktur. God struktur er lønnsomt, akkurat som HMS. Velger man et samarbeid med Protan Entreprenør skal man føle seg trygg på at man har gjort et godt valg, også med tanke på HMS.