Beskrivelsestekster
Isolering og tekking av tak og membraner

Innhold

For support

Bjørn Nordseth

Salgssjef, Tak og Membraner

Anbefalte tekster fra Protan AS

Protan AS har utarbeidet en serie beskrivelsestekster som omfatter løsninger for alle typer tak- og membranarbeider med tilhørende arbeider over bærende konstruksjon. Beskrivelsene inneholder de ytelser som naturlig tilhører tak og membrantekning.

Vår intensjon er å bistå arkitekter, rådgivende ingeniører og konsulenter som beskriver løsninger for tak- og membranarbeider. Tekstene er basert på NS 3420:2013. Inndelingen er bygget opp etter bygningsdelstabell NS 3451:2009

Alle etterfølgende beskrivelsestekster er Protan AS eiendom og kan fritt benyttes slik de står med justering av underliggende tekst.

Enhver kopiering av etterfølgende beskrivelsestekster foretatt av andre takleverandører anses som ulovlig. I de følgende kapitler er det beskrevet alternative løsninger der beskrivende må foreta valg etter krav og ønsker.