Om Ventiflex ventilasjonssystemer

Våre tre fleksible ventilasjonssystemerer for gruver og tunneler, Ventiflex Air, Ventiflex Duo og Ventiflex Sjakt, er av de mest innovative i verden.

Kunsten å transportere frisk luft til gruver og tunneler

Våre tre fleksible ventilasjonssystemerer for gruver og tunneler, Ventiflex Air, Ventiflex Duo og Ventiflex Sjakt, er av de mest innovative i verden.

Da Protan etablerte Ventiflex i 1949, var vi de første i Europa som leverte fleksible ventilasjonsrør for gruver og tunneler. Gjennom snart 70 år har vi bygd opp omfattende kunnskap og bred erfaring som danner grunnlaget for dagens verdensledende produkter og løsninger.

Flammehemmende og selvslukkende

Alle våre systemer skreddersys etter mål for hvert prosjekt, og leveres i fem ulike rørkvaliteter. Alle rørkvalitetene er flammehemmende og selvslukkende. To rørkvaliteter har i tillegg anti-statiske egenskaper og er spesialutviklet for miljøer hvor det kan finnes lettantennelige gasser.

Pådriver

Vi jobber kontinuerlig som pådriver for utvikling av ventilasjonsteknologi i gruver og tunneler. Vi er medlem av NTN (Norwegian Tunneling Network), og vi tilbyr omfattende opplæring og brukerstøtte for våre Ventiflex-kunder. Vi har tett dialog og godt samarbeid med kundene, og opplæringen inkluderer både installasjon, oppheng og reparasjoner.

Flere hundre kilometer hvert år

Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi hvert år flere hundre kilometer ventilasjonsrør til gruver og tunneler i spennende og krevende prosjekter i Norden, Europa, Sør- Amerika, Asia, Afrika og Australia.

Innovasjon og miljø

Gjennom innovasjon og kontinuerlige forbedringer, jobber vi alltid for å tilby den beste rørkvaliteten:

  • Meget god holdbarhet
  • Stor fleksibilitet
  • Lav vekt
  • Enkel håndtering

Vi fokuserer alltid på sikkerhet og helse. Materialene som brukes i våre ventilasjonsrør er derfor flammehemmende, selvslukkende og motstandsdyktige for kjemikalier. Alle våre ventilasjonsrør er resirkulerbare og leveres i en farge som reflekterer lys inne i tunneler og gruver.

Produksjon og kvalitetssikring

Ventiflex produseres ved våre to fabrikker i Norge. Den belagte tekstilen produseres i Drammen, og rørene lages ved fabrikken på Nesbyen. Våre fabrikker og våre ventilasjonssystemer er godkjent og sertifisert i samsvar med kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001. Det betyr at hele verdikjeden og alle ventilasjonsløsningene har dokumentert høy kvalitet og minimal påvirkning av miljøet, både lokalt og globalt.

Utvikling og testing

Vi utvikler og tester alle løsninger og kvaliteter ved laboratoriet i Drammen. Det er godkjent av Det Norske Veritas (DNV) og følger strenge rutiner for testing og dokumentasjon. Alle systemer gjennomgår inngående kontroll og kvalitetssikring før levering.

2,5 km testtunnel

Vi utfører også tester i reelle tunnelmiljø for å kvalitetssikre produkter og løsninger. Vi har blant annet tilgang til en 2,5 km testtunnel som vi bruker for å forbedre rørsystemene.

Visste du at..

... i gamle dager ble en fugl brukt som varsel i gruvene? Et bur med en fugl hang i gruvegangen, og når den sluttet å kvitre var det åpenbart slutt på surstoff, og gruvearbeiderne måtte komme seg ut av gruven.

Protan Ventiflex Air

Protan Ventiflex Air er et konsept til gruver og tunneler der membranmaterialer, koblingstyper og sveiseteknologi danner et ventilasjonsrørsystem i verdensklasse.

Protan Ventiflex Duo

Protan Ventiflex Duo er et konsept som er utviklet for å frakte luft gjennom trange passasjer eller i tunneler med begrenset høyde, uten at det går på bekostning av luftmengden.

Protan Ventiflex Sjakt

Protan Ventiflex Sjakt er utviklet for vertikal levering av frisk luft gjennom en sjaktkonstruksjon.

Protan Ventiflex Antistatic

Protan Ventiflex Antistatic er ventilasjonsløsninger for gruver og tunneler med stor eksplosjonsfare.