Takene for fremtidens ekstremvær

Norge er ikke ukjent med tøft vær, men tøffere kan det bli. Protan kan beskytte taket ditt i den nye klimavirkeligheten.

Som følge av klimaendringene venter vi langt mer ekstreme værsvingninger også i Norge. Meteorologisk institutt definerer ekstremvær blant annet som store temperatursvingninger med risiko for skadeflom, store nedbørsmengder, og storm. 

Årets sommer var på den nordlige halvkule preget av hetebølger og varmerekorder. I Norge fikk flere fylker på det sentrale Østlandet varmerekorder på godt over 30 grader. Samtidig var Nord-Norge usedvanlig vått og kaldt

Det er forventet at årene fremover vil fortsette å vise ytterpunktene av vær. En enkelt sommer er ikke noen endret normaltilstand i seg selv, men forskerne advarer mot en mulig trend, der deler av landet er særlig utsatt.

Forberedelse
I en ny normalsituasjon er det viktig å forberede seg på nye krav til bygg. Dette gjelder også taket, byggenes femte fasade. Protan leverer tak som kan motstå utfordringer levert av naturens krefter, fra sterke vindkast og varmebølger, til kraftig nedbør.

Regn
Med økt urbanisering, økt klimabelastning og mer ekstrem nedbør er det sjelden at dagens overvanns- og avløpssystem klarer å håndtere overvannet uten at det blir flom i gater og grøfter. Resultatet er flomskader, som kan være meget kostbare. Protan BlueProof er et system som leverer kontrollert vannfordrøying. Det betyr at taket i stedet for å føre vannet vekk fra taket raskest mulig beholder vannet på taket, for å så sakte slippe det ut i avløpssystemet over tid. Den reduserte øyeblikkelige belastningen av vann avlaster kommunens avløp betraktelig.

Vind
Norge er fra før av ikke ukjent med sterke vindkast og vill natur. Protans unike vakuumtak snur naturens krefter til sin egen fordel: Vakuumfestet tak bruker vinden selv, og våre unike vakuumventiler og luft-tette system, til å styrke grepet belegget har om taket. Jo sterkere vinden blåser, jo hardere holdes taket fast. Vindlasten som virker på bygget avhenger av flere faktorer som geografi, klima og hvor bygget er plassert, og Protan kan levere en takløsning tilpasset ditt behov. Ta kontakt for å vite mer om vindlastberegning og hvordan vi kan bistå.

Varme
Protans takbelegg takler et stort spenn temperaturer, fra til ekstremkulde til ekstremvarme. Denne sommerens hetebølge har ført til økt bevissthet rundt tørke og grunnvannstand, men temperaturen har også ført til ubehag og økte kjølekostnader. I urbane områder bidrar mørke overflater til den økte temperaturen, da store deler av solens stråler absorberes av fortau, vei og tak. Dette fører til en “varmeøy”-effekt i tettbygde strøk.

Det er en risiko for varmere somre enn vi er vant til fremover. og med det kommer et større behov for innovative løsninger for temperaturkontroll. 

Protans CoolRoof er et høyreflekterende, hvitt Protan-belegg. Det kan festes konvensjonelt eller som vakuumtak. Det hvite taket reflekterer så mye som 86 prosent av solstrålene og motvirker varmeøy-effekten. På en mindre skala kan et hvitt belegg være hensiktsmessig rundt luftinntak til klimaanlegg fordi temperaturen her vil være flere grader kaldere enn på resten av flaten. 

Vær og vind
Et taks funksjon har alltid vært ly og vern mot vær og vind, for bygget og menneskene som bruker det. Når naturen kan vise seg fra sin råeste side trenger taket å ta hensyn til det. Protan utvikler tak som står imot, også i fremtiden.