- Det var et økologisk dødt område

I Hauskvartalet, på den gamle “sirkustomta” har det reist seg et usedvanlig bygg. Med en modernistisk stil og i en signalrød farge vekker bygget oppsikt i området. Bygget huser byens nyeste kulturhus, kalt Vega Scene.

Eier og utvikler er Urbanium, med Vega Scene som leietaker. Her skal det bli plass til en scene, tre kinosaler og en debattsal. Det er ikke lenge til åpningsdag: 1. november står bygget klart.

Det er ikke bare fasade og profil som vekker oppsikt. Vega Scene inngår i en helhetlig plan for det som historisk har vært et upolert og røft område, Hauskvartalet, og som nå er regulert til et "byøkologisk kulturkvartal”. For å oppfylle denne ambisjonen måtte byggets femte fasade, taket, også utnyttes maksimalt, og dermed kom Protan på banen med sin unike løsning for blågrønne tak.

En scene for miljøsatsing
Vi snakker med konsernsjef i Urbanium, Andreas C. Pay, om Vega Scenes grønne profil.

- Vega Scene er et bygg der vi har pålagt oss selv et høyt ambisjonsnivå. For det første skal vi overlevere på forventningene som følger av reguleringsplanen. Begrepet byøkologi omfatter både mennesker og natur. Vi bygger et kraftfullt og ringvirkende kulturbygg som skal favne bredt med nyskapende innhold. Så følger vi miljøsertifiseringen BREEAM-NOR slik at valgene som tas underveis er veloverveide av hensyn til miljøet.

Som en del av sertifiseringen går prosjektet for en økologisk profil der man søker tettere samspill mellom bygningen og naturen. Protans blågrønne løsning var ett av tiltakene i denne sammenhengen:

- Byen vår plages stadig av ekstreme værtyper, som heftige regnskurer, som igjen fører til problemer knyttet til oversvømmelser. Kommunale myndigheter har av den grunn fokus på en stadig forbedring av flomveiene, men også på at overvannet i størst mulig grad håndteres på eiendommene og først slippes ut i det kommunale avløpsnettet når det er ledig kapasitet. Vanligvis løses dette med å grave ned en tank. Med Protans løsning og produktrobusthet kan vi oppbevare vannet på taket i stedet!

Blågrønne egenskaper
I bunnen av taket ligger det unike BlueProof-takbelegget til Protan. Løsningen kan lagre store mengder overvann på taket i 24 timer, mens vannet gradvis og kontrollert dreneres ned i avløpsnettet. Slik reduseres overbelastningen på gamle og overfylte avløpsrør, som så ofte er kilden til oversvømmelser og flomskader ved styrtregnet som vi ser oftere og oftere.

Protans Blueproof system blir på Vega Scene kombinert med et grønt og oppsiktsvekkende takprosjekt. På toppen av Protans takbelegg legges et tykt lag med lavastein, som er en porøs og lett steintype som har gode egenskaper når det gjelder å holde på vann. Over denne legges en grodan-matte, og deretter et vekstmedium som kan beplantes. Denne oppbygningen filtrerer vannet slik at det kan slippes rett ut i Akerselva! Slik får det blå og det grønne en nytte av hverandre.

Rødlistefauna på taket
Med på laget har Urbanium fått forskere fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Taket skal nemlig brukes som forskningsarena der man blant annet skal undersøke hvordan Oslofjordens truede plantearter vil overleve i et tøft, urbant miljø som på taket av Vega scene. I hele sommer har en student samlet inn frø fra rødlistearter rundt Oslofjorden, og på en planteskole i Hardanger skal disse oppformeres og spire denne høsten til en dyrebar samling flora. På Vega Scenes blågrønne tak plantes de ut og overvåkes fra neste vår. Håpet er at de vil trives og til og med formere seg, og kanskje til og med spre seg til omkringliggende områder.

- Du kan si vi transformerer og oppgraderer det som var et økologisk dødt område, og samtidig legger grunnlaget for neste generasjons overvannshåndtering i tett bebygde områder, sier Andreas Pay.

Følges nøye
Takløsningen følges nøye av interesserte aktører som Oslo kommunes vann- og avløpsetat og Statsbygg. Det er ikke bare en potensiell løsning på et overvannsproblem som vi ser i gatene hvert år, men det grønne kan bidra til det økologiske avtrykket til bygget, og både støtte og utvikle byens artsmangfold