Er det mulig å gjenskape et irrgrønt kobbertak i PVC?

Narvik er en stolt industriby med en tradisjon for næring og metall. Det gjenspeiles i navnevalget og utsmykningen i byens nye handelspark Malmporten. En naturlig del av konseptet er byggets femte fasade: på taket legges et vakkert, spesialbestilt takbelegg som skal illustrere irret kobber.

Det er jernbanen og den verdifulle malmen fra Kiruna som førte til at Narvik vokste frem – fra noen få gårdsbruk til et viktig handelssenter, kjøpstad og et yrende folkeliv. Siden Ofotbanens ferdigstillelse i 1903 har millioner av tonn jernmalm blitt transportert ut fra havna, og Narvik er fremdeles havnen som frakter nest mest tonnasje i landet.

Narvik ligger spektakulært til ved det vakre havet, og over byen ruver Fagernesfjellet, med et av landets mest spektakulære alpinanlegg. 

Industrihistorie
Lokalsamfunnet er sterkt knyttet til sin industrihistorie, og bygger videre på den i byutviklingen. På den gamle utskipningstomta til
LKABs malm fra Kiruna, midt i Narvik sentrum, får Narviks kjøpmenn og handel et nytt tilholdssted: Malmporten. Malmporten er en handelspark på hele 11.000 kvadratmeter som overleveres trinnvis frem til juni 2019. I handelsparken blir det god plass til arealkrevende forretningsdrift som møbler, byggevare og elektro.

Kobbertak i PVC
De 11.000 kvadratmeterne med takbelegg produseres av
Protan i Drammen og monteres av lokale og erfarne taktekkere fra Protan Entreprenør Narvik. Bestillingen av tak til det imponerende prosjektet var av det uvanlige slaget: Er det mulig å gjenskape et irrgrønt kobbertak? 

I samarbeid med Protans laboratorium kan takbelegg i denne størrelsesordenen spesiallages i farger etter kundens ønske! Resultatet er at Malmporten nå er kledd med et irr-grønt takbelegg som gir assosiasjoner til den velkjente patinaen kobber får etter å ha kjent på vær og vind over tid. Slik underbygger Protans takbelegg Malmportens identitet som et sted for metallisk kulturarv, samtidig som tidligere tiders tradisjonelle taktekking med kobber hedres.

malmporten per sverre simonsen.JPG

Står støtt
Consto AS står for utbyggingen, og prosjektleder Eirik J. Olsen uttalte i fjor følgende om malmindustriens noe uventede fordeler: 

– Tomten vi bygger ut er tidligere benyttet som LKABs lagerområde for malm. Her har det har vært lagret millioner av tonn malm gjennom flere tiår, helt fra Demag-anlegget sto ferdig en gang på 50-tallet og frem til en gang på utpå 90-tallet. Så tomteforholdene skal være de mest stabile og komprimerte i Norge. 

Ikke ute av syne
Taket er den
femte og glemte fasade. Det er lett å overse betydningen av “det på toppen”, men det er ikke få steder med oversikt rundt og i den jevne norske småby. Så er også tilfellet i Narvik, og kobbertaket på Malmporten vil utvilsomt skille seg ut og bli et landemerke for turgåere og turister når de tar inn utsikten fra alpinskiene ned Fagernesfjellet.

 

Bilder: Consto AS (ill.) og Per Sverre Simonsen