Ekstremvær er den nye normalen

Med økt urbanisering og mer nedbør klarer ikke dagens avløpsnett i byer og tettsteder å håndtere overvannet.

Kontrollert vannfordrøyning

Protan Blueproof er et revolusjonerende og Sintef-godkjent vannfordrøyningssystem på nye og eksisterende tak.

Et spørsmål om tid

Protan BlueProof gjør det mulig å drenere vannet gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet, slik at vi reduserer overbelastningen som fører til oversvømmelser og flomskader.

Trygt

Systemet er Sintef-godkjent, utviklet med høy kompetanse, lang erfaring og gode tradisjoner innen taktekking

Bærekraftig

Det mest bærekraftige systemet for vannfordrøyning.

Kostnads­effektivt

Det mest kostnadseffektive systemet sammenlignet med andre vannfordrøyningssystemer.

Arealbesparende

Systemet frigjør arealer som ellers ville blitt benyttet til overvannshåndtering.

LØSER FLOMPROBLEMER

Protan har utviklet et system som løser utfordringene med ekstrem nedbør; Protan BlueProof - et revolusjonerende vannfordrøyningssystem for nye og eksisterende tak.

Les mer

Ekstremvær blir fremtiden

Forskerne ved Meteorologisk institutt er ikke i tvil; vi må ruste oss for ekstreme nedbørsmengder.
– Alt tyder på at vi kan forvente mer intens nedbør.

Les mer

Oppfølging fra start

Protan tilbyr nødvendig opplæring for å utføre montering av BlueProof.
– Vi er til stede ved montering og sørger for å følge opp taktekker og entreprenør fra start til slutt.

Les mer