TRYGGHET ER Å VITE AT INVESTERINGEN ER IVARETATT

Det handler om å beskytte de store verdiene en eiendom representerer. En rehabilitering utført av høykompetente fagfolk, som bruker materialer av unik kvalitet, forlenger levetiden til bygget betraktelig. Nye takløsninger gir også betydelige muligheter for forbedring av energiøkonomien.

FORLENG TAKETS LEVETID MED AVTALE OM TAKFORVALTNING

Vi hjelper deg med å passe på taket ditt. Ettersyn og vedlikehold er avgjørende for et taks levetid. Vi vedlikeholder alle typer bygg med flate, lett skrånende eller buede tak, og vi forvalter tak tekket med alle typer takbelegg.

TAKFORVALTNING

For et tak er ettersyn og vedlikehold helt avgjørende for levetiden. Ved å inngå avtale om Protan Takforvaltning, kan de store utgiftene unngås og takets levetid økes betydelig.

Referanser

Union Scene, Drammen

For eiendomsselskapet Entra er det å være ledende innen miljø en del av selskapets forretningsstrategi. Vannfordrøyningsløsningen Protan BlueProof var derfor et naturlig valg da taket skulle rehabiliteres.

Drammenshallen

Drammenshallen er Drammens største idrettshall, og og var gjennom en omfattende rehabilitering i 2006.

Ladetorget

Ladetorget med nytt tak fra Protan Entreprenør avd. Midt-Norge