Vannfordrøyning på tak

Vi leverer takløsninger som gjør det mulig å drenere vannet gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet, slik at overvannsbelastningen som fører til oversvømmelser og flomskader reduseres.

Ekstremvær er den nye normalen

Vi leverer takløsninger som gjør det mulig å drenere vannet gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet, slik at overvannsbelastningen som fører til oversvømmelser og flomskader reduseres.

Med økt urbanisering, økt klimabelasting og mer ekstrem nedbør klarer ikke dagens overvanns- og avløpsnett  å håndtere overvannet. Protan BlueProof er et revolusjonerende og Sintef-godkjent vannfordrøyningssystem for nye og eksisterende tak. Ved å utvide takets funksjon, utnyttes eksisterende areal til overvannshåndtering. På den måten trenger man ikke investere i andre løsninger som krever nye arealer, og dette blir dermed den mest kostnadseffektive løsningen på markedet.

Union Scene, Drammen

For eiendomsselskapet Entra er det å være ledende innen miljø en del av selskapets forretningsstrategi. Vannfordrøyningsløsningen Protan BlueProof var derfor et naturlig valg da taket skulle rehabiliteres.