Beskrivelsestekster
Isolering og tekking av tak og membraner

Innhold

For support

Bjørn Nordseth

Salgssjef, Tak og Membraner

262.40.02 Rehabilitering der singelballast fjernes - Generelt

Last ned dokument som pdfIcon pdfIcon
Se tekniske tegninger pdfIcon
Ved rehabilitering av eldre tak kan man forbedre så vel taktekningen, takets varmeisolerende evne som dets branntekniske egenskaper. Singelens funksjon på et ballastert tak, foruten estetikk, er brannbeskyttelse av underliggende tekning og isolasjon og ballast mot vindkrefter. Når singelen fjernes må disse funksjonene ivaretas på andre måter.
Varmeisolasjonen i singelballasterte tak er typisk brennbar. Dette betyr at singelen må erstattes med minimum et sjikt 30 mm ubrennbar isolasjon for å ivareta branntekniske krav.
NB! Det er ikke tillatt gjøre tiltak som reduserer brann- sikkerheten.
Når singel er fjernet må nytt takbelegg mekanisk festes til bærende konstruksjon.

TAKBELEGGET/ TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Det skal dokumenteres at takbelegget tilfredsstiller brannteknisk klasse Broof (t2 ) på aktuelt underlag.
RIB må sette inn vindens kortvarige hastighetstrykk, qp0 (z) .......... N/m²
Vindlastdimensjonering utføres og dokumenteres etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr. 5.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting av takbelegget, skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon med vindlast- dimensjoneringsskjema.

På Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider finnes alle relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger se www.protan.no
For bistand send forespørsel til : proplan@protan.no