Beskrivelsestekster
Isolering og tekking av tak og membraner

Innhold

For support

Bjørn Nordseth

Salgssjef, Tak og Membraner

262.10.01 Byggetidstekning - Generelt

Last ned dokument som pdfIcon pdfIcon
Se tekniske tegninger pdfIcon
Byggetidstekning sørger for ett tett tak tidlig i bygge- prosessen. God bygningsfysikk tilsier at det mest diffusjonstette belegget legges på den varme siden av konstruksjonen og et belegg med lavere diffusjons-motstand (Sd-verdi) på kald side. Vi anbefaler derfor at det benyttes et sterkt underlagsbelegg. Denne vil fungere som tettesjikt i byggeperioden og som diffusjons-sperresjikt i driftsfasen. Hvis byggetidstekningen forventes å bli utsatt for vindsug må den dimensjoneres og festes mekanisk eller ballasteres. Ved valg at beskrevet løsning vil hovedmengden av isolasjon kunne legges så sent i byggeperioden at mesteparten av byggetidstrafikk vil være over. Da unngås det at isolasjonen nedfuktes og delamineres. Ref. Norsk Standard 3420, Utførelseskrav: c10 "Utlagt isolasjon skal ikke belastes eller trafikkeres i byggetiden på en slik måte at egenskapene forringes".
Dette nivået beskriver løsning til og med diffusjonssperresjikt. For videre beskrivelse benyttes løsninger beskrevet i de påfølgende nivåer.

TAKBELEGGET/ TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
RIB må sette inn vindens kortvarige hastighetstrykk, qp0 (z) .......... N/m²
Vindlastdimensjonering utføres og dokumenteres etter NS-EN 1991-1-4 NA og TPF informerer nr. 5.
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
For dimensjonering av diffusjonssperresjikt, se TPF informerer nr. 7.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Alle festemidler som benyttes til innfesting av takbelegget, skal ha SINTEF TG (Teknisk godkjenning) eller tilsvarende.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no