Beskrivelsestekster
Isolering og tekking av tak og membraner

Innhold

For support

Bjørn Nordseth

Salgssjef, Tak og Membraner

262.40.01 Rehabilitering singelballastert tak - Generelt

Last ned dokument som pdfIcon pdfIcon
Se tekniske tegninger pdfIcon
Til tekning av singelballasterte tak over bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong benyttes Protan takbelegg eller tilsvarende.
Takbelegg for ballasterte tak skal ha glassfiber- armering for å sikre dimensjonsstabilitet.
Singelballasteringen flyttes til egnet område før omtekningen og tilbakeføres etter tekking. Ta hensyn til at i værharde strøk kan singel i hjørne og randsoner være erstattet av betongheller eller påstøp.

TAKBELEGGET/ TAKENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Takbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Takentreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Ved bruk av brennbar isolasjon, skal løsningen tilfredsstille gjeldende Plan og Bygningslov og TPF informerer nr. 6.
Skjøting av takbelegg skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Sveiseprøver tas p.r. 200 lm sveis. Disse markeres med kvalitetssikringsoblater.
Lineær lastfordeler skal monteres langs alle oppkanter. Lastfordeler monteres for å forhindre at takbelegget "spaserer".
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon.

Se Takprodusentenes Forskningsgruppes hjemmesider for relevante TPF informerer: www.tpf-info.org
For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no