Beskrivelsestekster
Isolering og tekking av tak og membraner

Innhold

For support

Bjørn Nordseth

Salgssjef, Tak og Membraner

262.40.00 Rehabilitering av tak - Generelt

Last ned dokument som pdfIcon pdfIcon
Anbefalte tekster fra Protan AS

PROTAN AS har utarbeidet en serie beskrivelsestekster som omfatter membran- og taktekningsarbeider med tilhørende arbeider over bærende konstruksjon.

Vår intensjon er å bistå alle som beskriver løsninger for rehabilitering av tak- og membranarbeider. Tekstene er basert på NS 3420:2013. Inndelingen er bygget opp etter bygningsdelstabell NS 3451:2009
I de følgende kapitler er det beskrevet alternative løsninger der beskrivende må foreta valg. Der eksisterende bygg strippes ned til bærende konstruksjon, vil bygget/ taket anses som et nybygg og beskrives deretter. Se kapitler for nybygg.

Tidspunktet for å vurdere etterisolering av taket er NÅ. Det vil ved korrekt valg av tekkeprodukt være minimum 25-30 år til neste gang det er gunstig å vurdere dette igjen. Etterisolering av taket er det energibesparende tiltaket som har kortest tilbakebetalingstid. Kontakt Protan AS eller isolasjonsleverandør for en energiberegning av taket.

FORHOLDSREGLER FOR VARME ARBEIDER VED TAKTEKKING
Taktekkere skal være sertifisert for Varme Arbeider, og kunne fremlegge gyldige sertifiseringsbevis.
Takentreprenør skal fremlegge gyldig ansvarsforsikring som dekker ansvar knyttet til tekkemetoden. Se også byggeiers brannforsikring i forhold til bruk av åpen flamme.
Finans Norge (tidligere Finansnæringens fellesorganisasjon) har strenge regler som regulerer bruk av åpen flamme på tak!
Vi anbefaler å benytte kun varmluftssveis.
Se TPF.nr 6 http://www.tpf-info.org/tpf_informerer.html

Tak- og membranentreprise, over eksisterende taktekning;

Tak- og membrantekning.
For de aller fleste bygg vil et takbelegg fra f.eks. Protan være den foretrukne løsningen. Protans tak- og membranbelegg er utviklet i, og for et nordisk klima med temperatursvingninger i takbelegget på mer enn 100 gr. C. Tak- og membranbelegget kan monteres i nær sagt all slags vær. Det kan leveres et bredt utvalg av ferdigdetaljer for de vanligste løsninger, der viktige detaljer som sluk, renner og parapeter ivaretar tetthetsfunksjonen på en sikker måte. Protan tak- og membranbelegg sveises utelukkende med varmluft som er en brannsikker installeringsmetode, som bl.a. Finans Norge (tidligere Finansnæringens fellesorganisasjon) verdsetter, og stiller krav til ved en rehabilitering.

Sluk og nødoverløp
Eksisterende sluk kan i mange tilfeller gjenbrukes, men må vurderes i samarbeid med takentreprenør/ rørlegger. Det kan i mange tilfeller benyttes instikksluk.
Samtidig med rehabilitering kan det være aktuelt å montere nødoverløp. Dette var ikke vanlig før, men kan være en god sikkerhetsforanstaltning og vil også varsle tette sluk på takene. Nødoverløp plasseres typisk i enden av lavpunkt f.eks 20-50 mm over laveste punkt med utstikk gjennom parapet - gjerne over et inngangsparti, eller annet sted der det er synlig og muliggjør visuell kontroll nedenfra.

Tilleggsisolasjon, U-verdi og fall.
Ta kontakt med oss - vi bistår gjerne med U-verdiberegning, falloppbygging evt. fallforbedring. Isolasjonen kan legges "jevntykt" dersom det er fall i underlaget. Der underlaget er tilnærmet horisiontalt kan standard fallisolasjon 1:40 (ca. 25 mm per lm) eller 1:60 (ca. 17 mm per lm) benyttes som en del av tilleggsisoleringen. Fallisolasjonen legges mot lavpunkt og ledes videre med fallforbedring mot sluk. Er det ned- bøyninger i underlaget, vil ferdig løsning påvirkes av dette. All isolasjon som benyttes i tilknytning til tak eller membran må tilfredsstille trykkfastehetskrav etter bruken av flaten. Beskrivelsene inneholder de vanligste produktene for de gitte løsningene.
NB! Tenk på at tilleggsisolering kan medføre økte snølaster.
NB! Etterisolering kan gi behov for å forhøye oppkanter og parapeter. Kontakt kommunen fordi dette sannsynligvis er et søknadspliktig tiltak.

Isolasjon, brannegenskaper.
Ved bruk av ubrennbar isolasjon (mineralull) er alle branntekniske hensyn ivaretatt.
Ved bruk av brennbar isolasjon må dette vurderes nærmere fordi det ikke er tillatt å øke brannbelastningen på eksisterende tak. Byggets eier har ansvar for at bygget er i henhold til brannkravene i bygningsloven. Det gis ikke dispensasjon fra dette.
NB! Takentreprenør er aldri ansvarlig brannteknisk prosjekterende, og skal ikke fastsette brannklasse for taket/ bygget.
www.protan.no

Protan AS, 32 22 16 00, Bachesvei 1
Postboks 420, Brakerøya, 3002 Drammen
For prosjekteringsbistand, send e-post til proplan@protan.no

Utarbeidet Juli, 2014