Beskrivelsestekster
Isolering og tekking av tak og membraner

Innhold

For support

Bjørn Nordseth

Salgssjef, Tak og Membraner

262.20.00 Generelt - Membraner

Last ned dokument som pdfIcon pdfIcon
Anbefalte tekster fra Protan AS

PROTAN AS har utarbeidet en serie beskrivelsestekster som omfatter membran- og taktekningsarbeider med tilhørende arbeider over bærende konstruksjon.

Vår intensjon er å bistå arkitekter, rådgivende ingeniører og konsulenter som beskriver løsninger for tak- og membranarbeider. Tekstene er basert på NS 3420:2013.
Inndelingen er bygget opp etter bygningsdelstabell
NS 3451:2009
I de følgende kapitler er det beskrevet alternative løsninger der beskrivende må foreta valg etter krav og ønsker.

Tak- og membranentreprise, over bærekonstruksjon;

Suksesskriterier for en vellykket membran:
Ikke del opp membranentreprisen. Dvs. kjøp alt fra dampsperre t.o.m. øverste beskyttende isolasjonslag med masseskiller fra samme entreprenør.
Tilstreb at alle oppkanter, gjennomføringer, avslutninger osv. er klare før tekkingen starter.
Gjennomfør et dialogmøte mellom de ulike aktørene før oppstart.
Sørg for kontroll og overlevering før tildekking.
Tildekk membranen straks etter tekking.
Ikke tillat trafikk på membraner før endelig tildekking.

Diffusjonssperresjikt.
Dette kan være en PE-folie, eller et membranbelegg som en oppgradert diffusjonssperre. Et membranbelegg kan fungere som byggetidstekning i bygge-perioden der det er mye "trafikk" på flaten. Generell "trafikk" og andre arbeider på ferdig isolert flate kan skade/ delaminere og nedfukte isolasjonen.
Med bruk av byggetidstekning kan isolering monteres etter at de fleste tilstøtende aktiviteter på flaten er ferdig. Da legges i så fall ny, tørr og uskadet isolasjon før endelig tekning, senere i byggeprosessen.

Isolasjon, U-verdi og fall.
Lambda verdien på isolasjon varierer mye. Vi anbefaler derfor å beskrive krav til U-verdi for hele flaten som helhet, og ikke tykkelse i enkeltpunkter. Ta kontakt med oss - vi bistår gjerne med U-verdi- beregning og falloppbygging og slukplassering. Slukplassering må være på egnet sted, f.eks. der nedbøyning forventes å bli størst. Dette gir et oversiktlig bilde over min- og maks høyder og tykkelser på flaten. Isolasjonen kan legges "jevntykt" dersom det er fall i konstruksjonen/ underlaget. Isolasjonsleverandørenes standard fall på 1:40 (ca. 25 mm per lm) eller 1:60 (ca. 17 mm per lm).
Er det nedbøyninger i underlaget, vil ferdig løsning påvirkes av dette. På horisontalt underlag legges isolasjon i fall på 1:40 mot lavpunkt og ledes videre med fallforbedrende kiler eller renner med hovedfall på 1:60 mot sluk. Avvikes fallkrav må dette spesifiseres og tekkeprodukt må kunne motstå dette. All isolasjon som benyttes i tilknytning til membraner må tilfredsstille trykk- fastehetskrav etter bruken av flaten. Beskrivelsene inneholder de vanligste produktene for de gitte løsningene.

Spesielt for konstruksjoner der det er brannkrav.
Ved bruk av brennbar isolasjon må byggets brannklasse oppgis. Er bygget uklassifisert, eller brannklasse ikke oppgis er eneste tillatte isolasjonstype tilsvarende ubrennbar.
NB! Takentreprenør er aldri ansvarlig brannteknisk prosjekterende, og skal ikke fastsette brannklasse for taket/ bygget.

Avvanning med sluk og nødoverløp.
Antall sluk må dimensjoneres i forhold til forventet vannmengde på flaten. Plassering av sluk og plassering av nødoverløp må være planlagt i forbindelse med isolering av flaten. Alle tak og membraner, uansett størrelse må ha minimum 2 avvanninger. f.eks. to sluk, eller ett sluk og ett nødoverløp. Slukplassering må være på egnet sted, f.eks. der nedbøyning forventes å bli størst. For nødoverløp plasseres dette typisk i enden av lavpunkt f.eks 20-50 mm over laveste punkt med utstikk gjennom parapet - gjerne et sted der det er synlig og muliggjør visuell kontroll.

Tak- og membrantekning.
For de aller fleste bygg vil et tettesjikt fra f.eks. Protan være den foretrukne løsningen. Protans tak- og membranbelegg er utviklet i, og for et nordisk klima med temperatursvingninger på mer enn 100 gr. C. Alle Protans tak- og membraner tåler stort vanntrykk og er meget velegnet i en tildekkede konstruksjoner.
Protans tak- og membranbelegg er rotbestandige og tåler tildekning av jord og torv uten fare for gjennomgroing.
Tak- og membranbelegget kan monteres i nær sagt all slags vær. Det kan leveres et bredt utvalg av ferdigdetaljer for de vanligste løsninger, med viktige detaljer som sluk, renner og parapeter ivaretas tetthetsfunksjonen på en sikker måte. Protan tak- og membranbelegg sveises utelukkende med varmluft som er en helt branntrygg installeringsmetode, som bl.a. finansnæringens hovedorganisasjon (FNO) verdsetter, og stiller krav til ved en rehabilitering.

www.protan.no

Protan AS, 32 22 16 00, Bachesvei 1
Postboks 420, Brakerøya, 3002 Drammen
For prosjekteringsbistand, send e-post til proplan@protan.no

Utarbeidet Juli, 2014