Beskrivelsestekster
Isolering og tekking av tak og membraner

Innhold

For support

Bjørn Nordseth

Salgssjef, Tak og Membraner

262.20.07 Våtromsmembran - Generelt

Last ned dokument som pdfIcon pdfIcon
Se tekniske tegninger pdfIcon
Nedstøpt/ underliggende membran for våtrom skal ha glassfiberarmering for å sikre dimensjonsstabilitet.

MEMBRANEN/ ENTREPRENØREN SKAL OPPFYLLE FØLGENDE KRAV ;

NS-EN 13956 Tetningsmaterialer på rull. Takbelegg av Plast eller Gummi
Membranen skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Membraneprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Skjøting av membranen skal skje med varmluft.
Tekningsarbeidene skal utføres av kvalifisert takentreprenør og personene skal være sertifiserte for varme arbeider.
Veiledningen til TEK anbefaler fall på gulv for de deler som antas å bli utsatt for vann i bruksfasen.
Membranen bør tetthetsprøves før nedstøping.
Ved overlevering av ferdige arbeider, skal det overleveres FDV dokumentasjon.For detaljer og tegninger: www.protan.no
For bistand send forespørsel til: proplan@protan.no