Beskrivelsestekster
Isolering og tekking av tak og membraner

Innhold

For support

Bjørn Nordseth

Salgssjef, Tak og Membraner

262.20.06 Radonmembran - Generelt

Last ned dokument som pdfIcon pdfIcon
Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.Bruksgruppe A
Radonmembranen legges på avrettede og komprimerte finmasser. Fyllmasser som legges over radonmembranen
må være dokumentert radonfrie masser.
Med denne løsning kan antallet gjennomføringer i radonmembranen begrenses.

Bruksgruppe B
Radonmembranen legges i isolasjonssjiktet. Det skal være isolasjon både under og over. Isolasjonslagene skal være minimum 50 mm.
Med denne løsning vil radonmembranen være beskyttet under byggeprosessen. Der bygningskroppens størrelse tilsier at det vil være maskinaktivitet "innendørs" før gulvet støpes, vil radonmembran lagt i bruksgruppe B ofte være det beste alternativet.

Bruksgruppe C
Radonmembranen legges på støpt plate rett under ferdig gulv.
Denne løsningen er velegnet i rom eller bygninger med lite gjennomføringer. Lufttette avslutninger mot vegger må prosjekteres.

Isolasjonen i gulv på grunn skal ha U-verdi i h.h.t. TEK.

I de følgende kapitler er det beskrevet alternative løsninger der beskrivende må foreta valg etter krav og ønsker.

Membranbelegget skal kunne dokumentere egenskaper med f.eks. SINTEF TG (teknisk godkjenning).
Radonmembranen skal ikke inneholde helse- og miljøfarlige stoffer som står på EUs kandidatliste.
Entreprenøren skal dokumentere eget kvalitets- sikringssystem.
Radonmembranen skal ha varmluftsveiste skjøter for å sikre lufttette forbindelser.
Arbeidene skal utføres av kvalifisert entreprenør som er sertifisert for varme arbeider.
Angi bruksgruppe A, B eller C.
Der radonmembranen fungerer som diffussjonssperre skal membranen ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning.
Utlekkingen fra produktet skal ikke påvirke jord, grunnvann og drikkevann negativt.
Tilkjørte masser på oversiden skal være dokumentert radonfrie.

www.protan.no

Protan AS, 32 22 16 00, Bachesvei 1
Postboks 420, Brakerøya, 3002 Drammen
For prosjekteringsbistand, send e-post til proplan@protan.no