Beskrivelsestekster
Isolering og tekking av tak og membraner

Innhold

For support

Bjørn Nordseth

Salgssjef, Tak og Membraner

262.10.05 Vakuuminnfestet tekkesystem - Generelt

3D Vakuum tak med sandwich løsning og mek festet dampsperre på betong underlag pdfIcon