Verdens første automatiserte miljødeklarasjon overlevert

- Dette verktøyet er fremtiden og en viktig milepæl som vil gi stor effektiviseringsgevinst i både tid, penger og nøyaktighet.

Det forteller Olav Haugerud, teknisk sjef i Protan, som har vært en av flere drivkrefter bak utviklingen av et helt ferskt dataverktøy som lar bedrifter opprette miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration) på en rask, nøyaktig og kostnadseffektiv måte, som deretter digitalt overføres til endelig godkjennelse og publisering hos EPD-Norge.

Et Protan-tak er et tak for fremtiden

Olav Haugerud har mer enn 35 års erfaring hos Protan
Olav Haugerud har mer enn 35 års erfaring fra Protan og vet at hele historien teller når man snakker om bærekraft og miljø. (Foto: Protan AS)


Enkelt forklart forteller en EPD historien om et produkts livsløp, miljøvennlighet og bærekraft, fra vugge til grav.

Den gir sammenlignbare beregninger av CO2-avtrykk, og gir like konkurransevilkår i byggebransjens verdikjede. I takt med det grønne skiftet merker EPD Norge at det er økt fokus på dette:

- Næringslivets behov for å dokumentere miljøprofilen til produktene sine stiger. Markedene etterspør stadig oftere kunnskap om produktenes miljøprestasjoner, ikke bare under bruk, men under hele livssyklusen. Miljødeklarasjonen EPD dekker dette behovet, sier Håkon Hauan, daglig leder av EPD-Norge.

Digitalisering og bærekraft i skjønn forening

I EPD-Norges systemer har Protan allerede en rekke miljødeklarasjoner på plass, og nå starter jobben med å digitalisere disse og tilgjengeliggjøre de for eksport til andre digitale systemer. Som et eksempel kan man se for seg at Protan leverer et takbelegg til en entreprenør som jobber med BIM (bygningsinformasjonsmodellering) i et byggeprosjekt. Med digitale miljødeklarasjoner vil Protan sømløst kunne berike modellen med miljødeklarasjoner for sitt takprodukt.

Slik jobber Protan med BIM

Protan er bestandig på jakt etter nye teknologiske løsninger for å optimalisere produksjonsprosessen sin. I tillegg til å rette søkelyset mot miljø og bærekraft, er det nye EPD-verktøyet nok et steg i retning automatisering, som sparer bedriften for tid og penger, og i tillegg minsker faren for mulige feil.

Hele historien teller

- Så er det sånn at en EPD ikke bare forteller om et takbeleggs miljøavtrykk fra produksjon, den beskriver faktisk hele produktets livssyklus fra vugge til grav. Dette står sentralt i Protans produktportefølje, forklarer Haugerud.

Når Protan snakker om bærekraft og miljø, slutter nemlig ikke historien på lasterampa på fabrikken i Lier, der det produseres termoplastiske takbelegg. Den slutter heller ikke etter at taket er tekket på byggeplassen. Historien stopper først når det samme takbelegget har nådd sitt livsløps endestasjon, eller C4 som den kalles i en EPD – avfall til gjenvinning. Da gjenvinnes og resirkuleres det til andre nyttige produkter. Dette kommer i tillegg til at Protans takbelegg har markedets minste CO2-avtrykk for flate tak og sveises med varmluft i tråd med kravet om utslippsfrie byggeplasser.

- Det er derfor vi i Protan er så opptatt av at miljøvennlighet og bærekraft ikke kan måles stykkevis og delt. Hele historien teller, og det får vi hjelp til ved å profesjonalisere måten å skape og benytte EPDer på, avslutter Haugerud.