Et tak for miljøet

Når du velger tak fra Protan, tar du et valg for fremtiden. Du beskytter de verdiene som betyr mest for deg; menneskene nær deg, bygninger og hjem - og kanskje mest av alt -miljøet vi alle er en del av.

Tak for fremtiden

Når du velger tak fra Protan, tar du et valg for fremtiden. Du beskytter de verdiene som betyr mest for deg; menneskene nær deg, bygninger og hjem - og kanskje mest av alt -miljøet vi alle er en del av.

Vi i Protan er stolte av å imøtekomme Eiendomssektorens veikart mot 2050 (www.norskeiendom.org/portfolio-items/eiendomssektorens-veikart-mot-2050/) der ønsket om en utslippsfri byggeplass er nødvendig for at byggebransjen skal bevege seg i en mer bærekraftig retning.

Våre miljøvennlige takbelegg skjøtes med varmluft og sikrer dermed en fossilfri installasjon samtidig som det hindrer fare for brann på taket sammenlignet med asfalt takbelegg.

Et av markedets minste CO2 fotavtrykk på tak

Våre termoplastiske takbelegg har markedets minste CO2 fotavtrykk for flate tak. Ingen av våre råvarer står på REACH sin kandidatliste, og våre takbelegg har EPD miljødeklarasjon som dokumenterer ressursbruk og miljøpåvirkning gjennom hele produktets levetid. Når du velger et tak fra Protan, tar du et valg for fremtiden!

For miljødokumentasjon, se her.


Tenk om alle tak i Norge hadde vært tekket med våre termoplastiske takbelegg i stedet for to-lags asfalt takbelegg - da hadde vi redusert CO2 utslippet tilsvarende 75.000 biler i året.   

Gjenvinning

Protans produkter er gjenvinnbare, og vi har lenge vært medlem av den europeiske returordningen Roof Collect. Vi tilbyr derfor resirkulering av våre termoplastiske produkter når deres levetid er over. Takbelegget resirkuleres og blir til andre nyttige produkter. 

Protan takbelegg - et av maredets beste EPDer fra vugge til vugge og som også kvalifiserer til BREEAM-poeng

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier; ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning

Tildeling av Breeam-poeng baseres på EPD (Environmental Product Declaration). En EPD er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

Protan har EPDer med gode tall for hele takbeleggets levetid på sine produkter.

Utslipssfri byggeplass

Protan har jobbet med miljøtilpassing i godt over 25 år. Det gjelder ikke bare produksjon av produktene våre, men alle deler av vår virksomhet. Bransjen etterspør en fossilfri byggeplass, og det bidrar Protan til. Våre termoplastiske takbelegg er brannsikre og de skjøtes med elektriske varmluftmaskiner.