Protan vil ta tak i fremtidens vær

Protan inviterer hele byggenæringen til et samarbeid for å bygge fremtidens bygg basert på fremtidens vær – som vil bli villere og våtere.

Artikkelen er hentet fra bygg.no

Protan hadde invitert 130 kunder fra hele landet til Bygg Reis Deg blant annet for å høre på seminaret Fremtidens vær trenger fremtidens tak. Der gikk statsmeteorolog John Smits gjennom en skremmende værmelding for fremtiden.

– Menneskeskapte utslipp av klimagasser beregnes i Norge å føre til varmere klima, mer nedbør, mer styrtregn, endret flommønster, kortere snøsesong, minkende isbreer og stigende havnivåer, sa meteorologen og værmelderen.

Protan og Smits ser viktigheten av den rollen byggenæringen har i å tilpasse byggene til fremtidens klima.

– Vi ønsker å invitere hele bransjen til et samarbeid, for det holder ikke at hver bedrift ser på sine produkter. Tak alene løser ikke klimautfordringene, men sammen kan bransjen løse dem, sier salgsdirektør for tak og membran i Norge, Frank Utheim til Byggeindustrien.

Det som synes sikkert er at det vil bli adskillige våtere i årene fremover. Spesielt i vest og nord vil det bli våtere. Bergen spås allerede å få 20 prosent mer nedbør i fremtiden. I tillegg vil det komme mer styrtregn – blant annet på vinterstid, og dette regnet vil være hardere enn nå.

– Forsikringsselskapene spår flere lekkasjer i årene fremover, og da er takbransjen en viktig bransje. Klarer vi på tilpasse oss til været ved å dimensjonere for det vi får, eller må vi pakke inn husene. Hvis takene er gode, så trenger vi i hvert fall ikke å pakke dem inn. Protan har flere gode klima og fremtidsrettede løsninger for tak, avsluttet Smits.