En vekker for byggenæringen

Vannskader fra overvann vil koste samfunnet milliarder fremover. Vi i byggenæringen bør omstille oss for å møte klimaendringene i langt større grad enn vi har gjort så langt. Fremtidens vær krever nye og mer robuste løsninger for bygg og tak.

I forrige uke ble rapporten fra «Overvannsutvalget» lagt frem for klima- og miljøministeren. Rapporten er dyster lesning. Overvann vil koste samfunnet mellom 45 og 100 milliarder kroner i årene som kommer. Eiere av offentlige bygg, næringseiendom og privatboliger må forberede seg på dyre skader fra overvann og ekstremvær. Ifølge rapporten betales rundt 600 millioner kroner årlig ut i erstatning etter at vann har trengt inn i norske bygg. Ettersom meteorologene varsler mer regn og ekstremvær, vil kostnadene etter overvannsskader skyte i taket i tiden som kommer.

Utvalgets konklusjoner er en vekker for byggenæringen. Bygg og anleggsbransjen kan bidra til at regn og ekstremvær ikke koster samfunnet milliarder. Men da må vi omstille oss for å møte klimaendringene i langt større grad enn vi har gjort så langt. Rapporten trekker frem grønne tak og grønne vegger som eksempler på forebyggende tiltak. Det er en god start og Protan tilbyr gode løsninger for dette. Men mer nytenkning er også nødvendig for å finne helhetlige løsninger og produkter som er robuste nok til å tåle været i ti, tyve og tretti år frem i tid.

Det er kun gjennom samarbeid at bransjen kan bidra til å ruste det norske samfunnet for fremtidens ekstremvær. I Protan vil vi lansere løsninger som vil lagre og fordrøye regnvann på taket. Det holder imidlertid ikke at hver enkelt bedrift kun ser på sine produkter. Aktørene i bransjen må spille på lag. Ved å kombinere vår spesialkunnskap kan vi utvikle mer helhetlige løsninger enn de som finnes i dag. Det vil både Norges innbyggere og offentlig sektor tjene på. Vi applauderer COWI sitt initiativ til et samlende arrangement neste uke, og ser frem til å høre perspektivene til andre eksperter og bransjeaktører.

Ekstremværet Synne, som raste fra seg i hele landet i forrige helg, er en påminnelse om hvordan været vil se ut fremover. Klimaforhandlingene i Paris ser heller ikke ut til ende med en løsning som reduserer klimaendringene med det første. Derfor må bransjen tilpasse seg. Fremtidens vær trenger fremtidens tak.