Protan vant storkontrakt i Hong Kong

En ny kontrakt sikrer salg av 20 kilometer Ventiflex ventilasjonsrør fra Norge til Hong Kong.

- Vi er veldig fornøyd med å ha vunnet denne kontrakten. Konkurransen er tøff, og er vi dyktige vinner vi flere slike kontrakter i året. Det at vi allerede har landet en så stor kontrakt er gledelig. Nå ser vi frem til å levere ventilasjon til den storstilte infrastruktursatsningen i Hong Kong, sier Erik Øyno, administrerende direktør i Protan.

Ventilasjonsrørene Protan leverer, kalt Ventiflex, brukes i anleggsperioden for å sikre god luftkvalitet under arbeid med eksempelvis tuneller. Hong Kong-kontrakten innebærer leveranse av 20 000 meter rør, med 2,5 meter i diameter. Det tilsvarer avstanden mellom Drammen og Asker.

Avgjørende rørkvalitet
Kontrakten i Hong Kong har en verdi på rundt 3,5 millioner kroner, og inngår i de to Hong Kong-prosjektene Liantang og Tuen Mun. Rolf Gunnar Halvorsen, Technical Sales Manager i Protan var ansvarlig for å sikre kontrakten i Hong Kong. Han mener det ikke er tilfeldig at nettopp Protan stakk av med seieren.

- Vi er blant selskapene i verden som leverer ventilasjonsrør med høyest duk-kvalitet. Det har vi merket er viktig for entreprenører, og det er derfor vi vinner slike kontrakter. Dersom rørene ikke fungerer, stopper alt arbeid. Da er det mer lønnsomt å kjøpe kvalitet, enn å gamble og ende opp med å måtte betale for store forsinkelser, sier Halvorsen.

Ventilasjonsrør står for rundt 6 % av Protans årlige omsetning, tilsvarende rundt 70 millioner kroner. Årlig leverer selskapet rundt 600 000 løpemeter med ventilasjonsrør. I fjor leverte selskapet Ventiflex til blant annet Australia, Sør-Amerika og Asia.

Fra Drammen til Hong Kong
Ventilasjonsrørene Ventiflex er et produkt som har blitt videreutviklet fra Protans kjernevirksomhet; produksjon av takbelegg. Den PVC-belagte duken rørene lages av, produseres i Drammen før rørene sveises sammen på Protans fabrikk i Nesbyen. Totalt skal hele ni 40-fots containere, med omtrent 2500 meter ventilasjonsrør i hver, sendes fra Norge til Hong Kong innen 2016.

- Den første containeren sendes neste uke, og vi sender også noe med fly ettersom arbeidet allerede er godt i gang, sier Halvorsen.