Konsernledelsen

Protans hovedkontor i Drammen.

Alle våre forretningsområder og stabsfunksjoner er representert i Protans konsernledelse. Dette er Protan-konsernets øverste beslutningsmyndighet. Alle har sitt daglige virke ved Protans hovedkontor i Drammen.

Erik Øyno

Konsernsjef / CEO

Ansvarlig for konsernet samt forretningsutvikling.

Espen Moe

Chief Operating Officer - Production

Production, R&D, International Sales.

Frank Utheim

Vice President Sales - Roofing & Membranes Nordic

Ansvarlig for forretningsområdene tak, membraner, Litex og tekniske tekstiler i Norden.

Roar Lunde

Chief Operating Officer - Contracting

Responsible for Protan's roofing contractor companies in Norway, Sweden & Denmark.

Ole Morten Broch-Nielsen

Chief Financial Officer

Ansvarlig for økonomisk planlegging, styring og rapportering i konsernet, samt IT.

Pernilla Rosenquist

Vice President People & Communications

Ansvarlig for HR-funksjonen, kvalitetssikringssystem og kommunikasjon i Protan.

Sissel Øistad

Vice President Marketing & Sustainablity

Digitale salgs- og kommunikasjonskanaler, digitale tjenester, marketing og bærekraft.

Jon Jakobsen

Innkjøpsdirektør / Chief Procurement Officer