Oppfordrer byggeiere til selv å lese forbudet mot åpen flamme på taket

Flere av de største takprodusentene har uttalt at det ikke eksisterer et forbud mot bruk av åpen flamme for tekking av tak. Protan oppfordrer byggeiere til å sette seg grundig inn i den nye sikkerhetsforskriften.

Unødvendig risiko

– Dersom varme arbeider utføres av ekstern håndverker eller entreprenør er det byggeier sitt ansvar å sørge for at sikkerhetsforskriftens krav reguleres i egen kontrakt. Dette går klart frem av sikkerhetsforskriftene og legger et stort ansvar på den sikrede, sier Erik Øyno, Konsernsjef i Protan. Han mener det enkleste vil være å forholde seg til forbudet. - Hvis byggeiere ikke vil bekymre seg for de nye forskriftene bør de velge Protans løsninger som er varige, kvalitativt gode, tilpasset norsk klima, og som ikke medfører åpen flamme ved montering, sier Øyno.

Forsikringsselskaper ønsker ikke åpen flamme på taket

Øyno mener det er naturlig at forsikringsselskapene ikke ønsker håndverkere som bruker åpen flamme på taket. Han erkjenner at det i spesielle tilfeller kan brukes slike redskaper, men at dette er unntak fra regelen. -  I sikkerhetsforskriftene står det ordrett at det er et forbud mot bruk av åpen flamme på nye og tidligere tekkede tak, sier Øyno.

Positivt for byggeiere

Øyno mener man også må se på hensynet bak de nye reglene. - De nye forskriftene er positive for byggeiere fordi faren for brann reduseres betraktelig. Dette er også grunnen til at forsikringsbransjen har utarbeidet reglene, sier Øyno. -  Vi anbefaler entreprenører og byggeiere som er usikre på de nye reglene om å sette seg inn i sikkerhetsforskriften selv. Vi har lagt ut sikkerhetsforskriften på våre nettsider, og svarer mer enn gjerne på spørsmål knyttet til de nye reglene, avslutter Øyno.

Trykk HER for å lese den nye sikkerhetsforskriften.