Ønsker forbudet mot åpen flamme velkommen

1. januar trådde nye sikkerhetsforskrifter for utførelse av varme arbeider i kraft. De nye reglene forbyr bruk av åpen flamme under taktekking av nybygg. Forbudet blir tatt godt imot av takprodusenten Protan.

Redusert brannfare

Majoriteten av brannulykker ved tekking av tak er i forbindelse med bruk av åpen flamme. Takselskapet Protan ønsker de nye reglene velkommen. Selskapets tekkemetode er utelukkende basert på varmluft. –Protans takbelegg og membraner sveises ved bruk av varmluft og tilfredsstiller derfor de nye sikkerhetsforskriftene. Først og fremst er de nye reglene en fordel for kundene fordi faren for brann reduseres betraktelig, sier Erik Øyno, administrerende direktør i Protan.

Vesentlige endringer

Fram til årsskiftet var det ingen forbud mot bruk av åpen flamme på nybygg her i Norge. Forbudet gjaldt da bare for rehabilitering av eksisterende bygg. Den største endringen i sikkerhetsforskriftene er derfor at forbudet mot bruk av åpen flamme nå også gjelder for tekking av nye tak. - I Sverige har det vært forbud mot bruk av åpen flamme både på eksisterende og nye tak lenge, og det er gledelig at Norge nå følger etter, sier Øyno.

Informasjon om de nye reglene

Det er Finans Norge som har utgitt den skjerpede sikkerhetsforskriften. Sikkerhetsforskriften fungerer som et krav i forsikringsavtalene. Overtredelse kan medføre at erstatning reduseres eller bortfaller.

Øyno minner om at byggeiere er pålagt å sørge for at sikkerhetsforskriften følges. Han oppfordrer forsikringsselskaper til å opplyse om de nye vilkårene. – Dersom varme arbeider utføres av ekstern håndverker eller entreprenør må den sikrede sørge for at sikkerhetsforskriftens krav følges, sier Øyno. Protan-sjefen mener forsikringsbransjen har et ansvar for å opplyse sine kunder om de nye reglene. – Ikke alle er klar over de nye reglene fra Finans Norge. Det er viktig at byggherre vet hvilke regler som gjelder, avslutter Øyno. 

Trykk HER for å lese den nye sikkerhetsforskriften.