Finans Norge: Behov for en klargjøring av revidert sikkerhetsforskrift

Det er avgjørende at all utførelse av varme arbeider foretas med en risikobevisst adferd og at man har planlagt arbeidet.

Denne artikkelen er hentet fra bygg.no.

 

Sikkerhetsforskriften tillater fortsatt bruk av åpen flamme, men det er viktig at takbransjen nå forstår hvilke begrensninger som gjelder, sier fagdirektør Hildegunn Bjerke i Finans Norge.

Etter siste dagers utspill på bygg.no fra ulike aktører i takbransjen er det tydeligvis behov for en klargjøring av revidert sikkerhetsforskrift, sier hun.

 

Foto: Cf Wesenberg

 I revidert sikkerhetsforskrift gjeldende fra 1.1.2015 er det flere endringer. Det har blant annet kommet krav til bruk av arbeidsinstruks og navngitt brannvakt. I tillegg er reglene rundt bruk av åpen flamme på tak skjerpet.

– Det er avgjørende at all utførelse av varme arbeider foretas med en risikobevisst adferd og at man har planlagt arbeidet. Sikkerhetsforskriften tillater fortsatt bruk av åpen flamme, men det er viktig at takbransjen nå forstår hvilke begrensninger som gjelder, sier Bjerke i meldingen fra Finans Norge.

Reglene fra Finans Norge og forsikringsselskapene sier følgende:

Det er forbud mot bruk av åpen flamme på nye og tidligere tekkede tak med følgende unntak:

  • dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesimser, bordtakbeslag og lignende når takkonstruksjonen består av kun ubrennbare materialer.
  • dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, gjennomføringer, sluk, gesims, bordtakbeslag og lignende når takkonstruksjonen består av brennbare materialer og det øverste laget er beskyttet med minst 30 mm ubrennbar isolasjon.

– Eksempelvis betyr det at man kan benytte åpen flamme på nye tak med ubrennbare konstruksjoner og isolasjon. Er det brennbart underlag eller benyttes det brennbar isolasjon på nye tak må denne tildekkes med minst 30 mm ubrennbar isolasjon før det tekkes med belegg som krever bruk av åpen flamme. Tidligere tekkede tak med brennbar konstruksjon og/eller brennbar isolasjon må tildekkes med minst 30 mm ubrennbar isolasjon før det tekkes med nytt belegg som krever bruk av åpen flamme, utdyper Bjerke.

Forsikringsselskapene har i sine forsikringsavtaler som omfatter bygning, eiendeler, driftstap og ansvar tatt inn sikkerhetsforskrift for varme arbeider innenfor næringsvirksomhet og boligsammenslutninger.

– Vi anbefaler at alle kunder leser nøye igjennom sine forsikringsavtaler. Sikkerhetsforskriften er utarbeidet av Finans Norge i samarbeid med forsikringsselskapene, legger hun til.

Forsikringsnæringen har sett en positiv utvikling, altså en nedgang, i antall branner med varme arbeider som årsak.

– Vi ser også at kravet om opplæring og at det alltid skal finnes slokkeutstyr tilgjengelig ved denne type arbeider fører til at flere branntilløp slukkes.

Fokuset på varme arbeider vil ikke opphøre, og det jobbes mot ytterligere begrensning i bruk av åpen flamme på tak, sier Bjerke.

Hun peker også på at sikkerhetsforskriften planlegges revidert hvert femte år.
– Skadeutviklingen er også avgjørende for kommende endringer, avslutter hun.

Denne artikkelen er hentet fra bygg.no.