Fremtidens tak

Tror det kan bli krav om grønne tak i norske byer.

Artikkelen er hentet fra Teknisk Ukeblad

– Det er på høy tid at arkitektbransjen får øynene opp for de mulighetene som ligger «i den femte fasade», sier arkitekt Cathrine Vigander i Element Arkitekter.

Og mens stadig flere velger å bygge bygg med grønne tak, som Vigander kaller den femte fasade, er det fremdeles et langt stykke å gå, ifølge arkitekten.

Linje Arkitektur viser hvordan taket på et bygg kan benyttes til barnehage med uteområde.
Foto: Linje Arkitektur. Taket er tekket av Protan Tak AS Avd. Dal.

 Mange muligheter

Hage, ballsport, skating, barnehage. Mulighetene til hva man kan bruke tak til er mange.

– Når vi arkitekter forstår hva slags mulighetsrom som ligger i takflater, kan taket revolusjonere måten å tenke arealeffektivitet på, spesielt i tett by, sier Vigander.

Og legger til at det blir viktigere og viktigere å utvide takets funksjon på veien mot grønnere byer og smartere bygg.

Det bekreftes av Anne Madsen, daglig leder i Takentreprenørenes Forening (TEF).

– Absolutt alle arkitekter vi har kontakt med er opptatt av grønne tak, vi ser knapt tegninger som ikke har flate tak som kan benyttes til noe lenger, sier hun.

 

Det ligger store muligheter i utnyttelsen av tak, i følge arkitekt Cathrine Vigander. Her er taket på en barneskole i Kina tatt i bruk til trening. Foto: LYCS Architecture

 Våtere klima

I Frankrike har det gått så langt som at alle kommersielle bygg som nå føres opp nå ha grønne tak eller solceller. Madsen tror ikke det er lenge før de samme kravene vil stilles i Norge.

– Særlig i byer hvor det er trangt om plassen. Der tror jeg det vil komme krav om at alle nye bygg må ha noe grønt på taket, sier hun.

Med et stadig våtere klima mener Madsen at takene vil være en stor brikke for å unngå oversvømmelser av dagens kloakkanlegg.

– Når vi bygger så tett som vi gjør i byene er det ingen steder vannet kan renne, det gir allerede i dag overfylte kloakkanlegg når det regner. Ved å plante på tak skaper man fordrøyingsanlegg som vil avlaste kloakksystemene, sier hun.

Anbefaler ekspertbruk

Det essensielle for de som ønsker seg grønne tak, er ifølge Madsen å benytte seg av fagekspertise.

– Muligheten for lagring av vann kan lett føre til skader på bygg dersom arbeidet ikke er gjort skikkelig. Det er viktig med en god membran for å sikre bygget mot vannskader, sier hun.

Madsen legger til at utstyr som blir montert på membranen ofte er årsak til at en rekke skader oppstår. Gjerne like etter at byggearbeidene er avsluttet.

– Plassering og monteringsbehov for eventuelle reklameskilt, antenner, tekniske installasjoner, kabelgater og annet bør være avklart på forhånd, sier hun.

Artikkelen er hentet fra Teknisk Ukeblad