Ballasterte og grønne tak

Tildekkede vanntrykksmembraner i takkonstruksjoner blir generelt omtalt som ballasterte tak. Ballastmaterialet kan være betongheller, singel eller jord som underlag for grønne beplantede tak.

Enda bedre beskyttet

I ballasterte tak er membranen beskyttet mot direkte påvirkning fra klima og temperatursvingninger, rifter, punkteringer og andre mekaniske skader.

Ballasterte og grønne tak

  • frihet til estetisk utforming
  • beskyttet mot ytre påvirkning
  • ingen mekanisk innfesting
  • bedre brannsikkerhet

Både til nybygg og rehabilitering

Våre membraner for ballasterte tak, grønne tak og torvtak er godt egnet både på nybygg og rehabiliteringsprosjekter. De har høy kvalitet og lang levetid. Membranen legges løst og krever ingen mekanisk innfestning i takflaten – dermed punkteres ikke dampsperren.

Naturlige omgivelser

Ballasterte og grønne tak kan benyttes til oppholdsområde eller takhage. Disse løsningene gir en stor frihet i forhold til estetisk utforming, bidrar til mer naturlige omgivelser ved bruk av singel eller beplantning, og gir bedre akustikk. Vekten av ballasten krever at den lastbærende konstruksjonen er beregnet for formålet.

 

I ballasterte tak er det flere alternative oppbygninger for plasseringer av membranen:

 

Det finnes flere alternativer for grønne, beplantede tak med membraner fra Protan:

BlueGreenRoof

Morgendagens bygg krever smartere utnyttelse av takarealene. Protan BlueProof Green kombinerer kontrollert vannfordrøyning med grønt miljø. Det lønner seg å investere i taket.

Les mer

Protan Ballastert taksystem

Tildekkede vanntrykksmembraner i takkonstruksjoner blir generelt omtalt som ballasterte tak. Ballastmaterialet kan være betongheller, singel eller jord som underlag for grønne beplantede tak.

Protan Omvendt taksystem

Omvendte tak er en isolert, ballastert takkonstruksjon hvor membranen ligger under isolasjonen.

Protan Duo taksystem

Duoløsninger har isolasjon både over og under membranen. Membranen får ekstra beskyttelse fra to sider mot temperaturer og mekanisk belastning.

Protan Rettvendt taksystem

Protan rettvendt taksystem er en isolert konstruksjon med membranen på toppen direkte under ballastmaterialet.

Protan Grønne tak

Grønne tak med torv og gress er en eldgammel byggeskikk i Skandinavia som strekker seg hundrevis av år tilbake i historien.

Protan Ekstensive grønne tak

Ekstensive grønne tak kjennetegnes ved at taket er beplantet med et tynt lag av jord eller vekstmediumsmatter, og typiske plantearter innenfor sukkulenter og moser.

Protan Intensive grønne tak

Intensive grønne tak har et tykt lag av jord og kan utformes som takhage med busker, trær og hekker.

Protan Torvtak

Protans torvtaksmembran legges på taktro med torv direkte oppå torvtaksmembranen. Membranens rotbestandighet og gode egenskaper gjør at det ikke er nødvendig å bruke knotteplast i løsningen.