Ventiflex leverer til viktig tunnelprosjekt i Bergen

Totalt 23 km med Ventiflex ventilasjonsrør skal frakte frisk luft under anleggsarbeidet på E39 Svegatjørn-Rådal i Bergen.

Dette tilsvarer 145 000 m2 duk.

Tunnelsprengingen er i gang og det er anleggstunnelen på Hamre i Fana som er først ute. Når anleggstunnelen er ferdig skal entreprenøren begynne med driving av til sammen fire løp av den 9,2 km lange Lyshorntunnelen.

Les hele saken på bygg.no.