Protan Entreprenør vil konkurrere på HMS

– De store entreprenørene er flinke til å fokusere på HMS i prosjektene, men vi savner at det også blir vektlagt i tildelingsprosessen, sier direktør Ola Rolfstad i Protan Entreprenør.

Han peker på at hovedentreprenørene blir målt på blant annet HMS i en del prosjekter og etterlyser at det samme skjer også på underentreprenørsiden.
– Vi har fått innspill fra noen entreprenører som sier de ser på muligheten for å bruke HMS som
et tildelingskriterie ved anbudsrunder, men foreløpig er det i veldig liten grad satt i system slik vi ser når hovedentreprenør velges, konstaterer Rolfstad.

Les hele saken fra Byggeindustrien.