Effektivt og trygt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for at vi skal kunne jobbe effektivt og yte maksimalt. I tillegg til å få takløsninger av høyeste kvalitet til ditt prosjekt, er Protan et smart valg også for dine ansatte og for miljøet.

Høy kvalitet - lav vekt

Sammenlignet med mange andre løsninger har Protan takbelegg 3 – 6 ganger lavere vekt pr. kvadratmeter. Dette er en stor fordel både for de som skal jobbe med produktene og med tanke på frakt.  Lav vekt reduserer belastningen for taktekkeren og bidrar til at de kan jobbe mer effektivt. Samtidig er våre produkter mindre energikrevende å frakte og sparer dermed miljøet for unødig forbruk av drivstoff og utslipp.

Protan takbelegg dekker store flater med langt færre ruller enn for eksempel asfalt takbelegg. Dette gir bedre plass på byggeplassen og på taket. I tillegg krever færre ruller, færre løft med kran - et tidskrevende, kostbart og ikke helt risikofritt ledd i byggeprosjektet. Kranene drives som regel av diesel og gir i tillegg økt forbruk av fossilt brensel og utslipp av CO2.

Fossilfri byggeplass

Myndighetene ønsker en mer effektiv og miljøbevisst bruk av energi på norske byggeplasser for å redusere bruken av naturressurser og begrense utslipp og avfall. Tekking med Protans takbelegg bidrar i retning av en fossilfri byggeplass ved at våre produkter utelukkende skjøtes med varmluft drevet av elektrisitet. Protans produkter krever ingen bruk av propangass eller annet fossilt brensel.

Ingen bruk av åpen flamme

Å sveise membraner og takbelegg med varmluft er en trygg metode ved tekking av tak. Energikilden er strøm fra fornybar vannkraft og det oppstår ingen farlige avgasser eller røyk slik tilfellet er ved bruk av åpen flamme. I tillegg er temperaturen mye lavere ved sveising med varmluft kontra åpen flamme.

01.01.15 kom Finans Norge med revidert sikkerhetsforskrift som skjerper reglene rundt bruk av åpen flamme på tak. Ved å velge Protans løsninger slipper byggherre å ta denne risikoen.

Energieffektiv verdikjede

Protan har som mål at våre produkter skal kunne produseres, brukes og håndteres med minimal bruk av ressurser. Vi har en energieffektiv verdikjede og lavest totalt CO2-utslipp gjennom livsløpet fra råvare til produksjon, transport, montering og avhending. Protan Takbelegg inneholder ingen stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten og det oppstår ingen skadelige avgasser ved produksjon eller montering. Protan takbelegg har EPD (Environmental Product Declaration) som gjerne kreves i forbindelse med miljøvennlig bygging. Våre produkter har lang levetid og vi etterstreber at de kan gjenvinnes eller deponeres trygt og genererer dermed minimalt med avfall. Vi samarbeider blant annet med Roof Collect om gjenvinning av tak og vi har høy grad av gjenbruk i produksjonen.

Ønsker du å vite mer om vårt bidrag til et effektivt og trygt arbeidsmiljø?

Kontakt oss på telefon 32 22 16 00