Entreprenør - HMS

I henhold til Internkontrollforskriften foretar Protan Entreprenør fortløpende kartlegging av arbeidsmiljøet og utarbeider risikoanalyser og tilhørende handlingsplaner for HMS. Protan Entreprenør har etablert og implementert en rekke sikkerhetsrutiner for å redusere uhell og skader på mennesker og miljø.

I henhold til Internkontrollforskriften foretar Protan Entreprenør fortløpende kartlegging av arbeidsmiljøet og utarbeider risikoanalyser og tilhørende handlingsplaner for HMS. Protan Entreprenør har etablert og implementert en rekke sikkerhetsrutiner for å redusere uhell og skader på mennesker og miljø.

HMS i Protan

Helse, miljø og sikkerhet

Les mer