Miljøsertifiseringer

Protan har en rekke miljøsertifiseringer. Vi prøver å bytte til mer miljøvennlige råmaterialer. Vi ønsker å påvirke planeten vår minimalt.

Miljøansvar

Protan har en rekke miljøsertifiseringer. Vi prøver å bytte til mer miljøvennlige råmaterialer. Vi ønsker å påvirke planeten vår minimalt.

Protans bærebjelke er produkter av høy kvalitet; produsert iht. kvalitetsstyringstandard ISO 9001- kvalitet- og miljøstyringssystemet ISO 14001 . Våre mange produkter har lang levetid, noe som er en fordel ikke bare for vår generasjon, men også for neste generasjon – våre barn. Dette er bærekraft i praksis; vi lurer ikke neste generasjon. Vårt mål er å produsere produkter med minimal påvirkning på planeten vår. Dette oppnås ved å oppfylle krav til funksjon med et minimum av materialforbruk, og materialer som påvirker miljøet minimalt, som f.eks. energibruk og karbonutslipp. Sertifiserte livsløpsanalyser fra tredjepart finner du i miljødeklarasjonene for våre produkter.

Alle moderne bygningsprodukter inneholder en lang rekke kjemikalier. Hos Protan prøver vi å minimalisere totalt antall kjemikalier, og vi har en proaktiv holdning overfor å bytte til mer miljøvennlige råmaterialer. Protan Takbelegg inneholder ingen stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten. Dette er dokumentert i våre REACH-rapporter og vår svenske BASTA-godkjenning.

ECOproduct er en metode og en database laget for å kunne gjennomføre miljøriktig materiale- og produktvalg i et byggeprosjekt. Protan SE, Protan Torvtaksmembran og Protan Tunnelduk inngår i denne databasen som de eneste produktene innenfor denne aktuelle gruppen.

Disse produktene kvalifiserer også til å samle BREEAM-poeng i et byggeprosjekt. BREEAM NOR er Norges fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg og et tydelig virkemiddel for å fremme miljøriktige valg innen byggebransjen.

Protans produkter produseres, installeres og brukes med minimalt med avfall. Produksjonsavfallet resirkuleres internt hos Protan. Deponering av avfall fra byggeplasser og gamle produkter som ikke lenger skal brukes, utføres hos godkjente resirkulerings- eller forbrenningsanlegg, alternativt hos godkjente fyllplasser. Én viktig partner er RoofCollect-stiftelsen.

VinylPlus is the new ten-year Voluntary Commitment of the European PVC industry which builds upon the achievements of the Vinyl 2010 programme, taking the next important steps in tackling the sustainability challenges for PVC and also in establishing a long-term framework for the on-going sustainable development of the PVC value chain. The regional scope of the programme is the EU-27 plus Norway and Switzerland.