DoP Protan Veggbelegg

Ytelseserklæring (DoP) for Protan Veggbelegg

Produkter til byggverk, har stor betydning for bygningenes kvalitet. Alle produkter skal derfor ha egenskaper som medvirker til at byggverk oppfyller visse grunnleggende krav.

Ytelseserklæringen skal gi opplysninger om produsent, byggevarens tilsiktede bruk, relevante ytelser, hvilket teknisk kontrollorgan som har vært involvert, hvilke oppgaver som det tekniske kontrollorgan har utført og hvilke sertifikater det tekniske kontrollorganet har utstedt.

HER kan du laste ned Protan AS sin ytelseserklæring for Protan Veggbelegg.