Eksponerte tak

Våre kvalitetsløsninger for eksponerte tak har lang levetid, er robuste i all slags klima og gir gode tekniske og bærekraftige tak.

Robuste kvalitetsløsninger

Protan tilbyr en rekke produkter for eksponerte tak. Produktene forankres mekanisk, med vakuum eller helklebing til takkonstruksjonen. Takbeleggene er svært godt egnet for flate tak og skråtak, på nybygg og renoveringsprosjekter. Protans tak- og membranbelegg er armert etter bruksområde og belagt med PVC-P (plasticized).

Protans takbelegg

  • tåler høye og lave temperaturer
  • er UV-bestandige
  • er selvslukkende
  • har høy motstand mot punktering
  • sveises med varmluft


Best egnet

Våre produkter har høy rivestyrke, noe som er særlig viktig for å hindre vindskader og avblåsing i vindutsatte områder. Takbelegget er det best egnede produktet å installere i streng kulde, noe som er en klar fordel i et kaldt nordisk klima.

God friksjon

Takbeleggene har en preget overflate som gir god friksjon. Sammenlignet med takbelegg uten preg,
representerer dette en betydelig sikkerhetsfaktor både under montering og ved vedlikehold.

 

Selvslukkende 

Våre takbelegg for eksponerte tak er selvslukkende. Det betyr at de ikke bidrar til å spre brann.
De tilfredsstiller brannklasse BROOF(t2) på de vanligste underlagene. Mer informasjon om
brannklassifisering og egenskaper ved brannpåvirkning finner du på siden med produktinformasjon 
og/eller i SINTEF tekniske godkjenning for takbeleggene.


Ingen bruk av åpen flamme

Protans membraner og takbelegg sveises utelukkende med varmluft og er en trygg metode ved tekking av tak. 01.01.15 kom Finans Norge med revidert sikkerhetsforskrift som skjerper reglene rundt bruk av åpen flamme på tak. Ved å velge Protans løsninger slipper byggherre å ta denne risikoen.

Velg en av våre løsninger for eksponerte tak for mer informasjon.

Protan standard overlappsystem

Protan standard overlappsystem med mekanisk innfesting kan monteres på alle typer underlag, og kan benyttes på både nybygg og renoveringsprosjekter

Protan vakuumtak

Protan vakuumtak er et unikt system som ikke krever bruk av festemidler på takflaten. Det er vindkreftene som skaper en vakuumeffekt som suger takbelegget fast til takkonstruksjonen. Jo mer det blåser, desto bedre fungerer systemet.

Protan prefabrikkerte flak

Protan prefabrikkerte flak er den beste og raskeste løsningen i vindutsatte områder og ideelt når taket må tekkes hurtig.

Protan rulleflippsystem

Protan rulleflippsystem er takbelegg i to meters bredde med underliggende tverrgående flipper med ekstra styrke for mekanisk innfesting.

Protan helklebet tekkesystem

Helklebede løsninger kan være hensiktsmessig der perforering av dampsperren er uønsket eller underlaget gjør mekanisk innfesting vanskelig eller umulig.

BlueProof

BlueProof - Nytt taksystem for vannfordrøyning av overvann ved ekstremvær. Protan - Controlling the forces

Les mer

BlueGreenRoof

Morgendagens bygg krever smartere utnyttelse av takarealene. Protan BlueProof Green kombinerer kontrollert vannfordrøyning med grønt miljø. Det lønner seg å investere i taket.

Les mer

Protan 2X

Med Protan 2X legges først ett lag i anleggsperioden som byggetidstekning og arbeidsplattform. Deretter legges et nytt tak når byggearbeidene er ferdig.