Bli med ut på taket og inn i fremtiden

Protan BlueProof Green - sikker overvannshåndtering kombinert med et grønt taks muligheter

Blågrønne tak vil endre fremtidens byggebransje

Dette taket finnes det ikke maken til i Norge. Ikke bare redder det gater og mennesker fra ekstremnedbør. Det er også hjem til blomster, summende humler og syngende småfugler - og det midt i Oslo.

Det er dette vi kaller blågrønne tak, og det er slik fremtidens bygninger vil se ut.

Her er fortellingen om taket på det banebrytende kulturhuset Vega Scene som for all fremtid vil endre byggebransjen.

Les mer

Blågrønne tak vekker bygninger til liv

Se utover alt det ubrukte, grå og døde takarealet i enhver norsk by. Hva om du i stedet for takstein, takpapp, ventilasjonsanlegg og parabolantenner kunne se parker, barnehager, fotballbaner, takterrasser, grønnsakshager og bikuber?

Det er ikke en drøm. Takflaten i norske byer og tettsteder har et uforløst potensial som ikke begrenses av annet enn arkitektens og utbyggerens fantasi.

Blågrønne tak er fremtiden - og de bygges nå.

Mer enn bare et tak

Protan BlueProof Green er et effektivt tak-system som kombinerer sikker overvannshåndtering med en grønn «hage» på toppen av bygget.

  • Et fellesområde med biologisk mangfold for beboerne.
  • Et bærekraftig og fremtidsrettet bygg som gir økt markedsverdi og enklere markedsføring.
  • Isolerer bygget og har en kjølende og rensende effekt på omgivelsene.
  • Et grønt «teppe» beskytter taket og øker levetiden.
  • Solceller på taket kan forsyne bygget med selvprodusert og ren energi.
  • Effektiv installasjon og lite vedlikehold.
  • Frigjør arealer som ellers kun ville blitt benyttet til vannfordrøyning.
  • Trygt og effektivt system med lang garanti.

Trygt

Sintef-godkjent, utviklet med høy kompetanse, lang erfaring og gode tradisjoner innen taktekking

Bærekraftig

Det mest bærekraftige systemet for vannfordrøyning.

Kostnads­effektivt

Det mest kostnadseffektive systemet sammenlignet med andre vannfordrøynings­systemer.

Arealbesparende

Systemet frigjør arealer som ellers ville blitt benyttet til overvannshåndtering.