Våtrom

Med Protans solide og holdbare membransystemer for våtrom unngår du lekkasjer og medfølgende problemer med fukt, mugg, råte og korrosjon. Våre membransystemer kan benyttes både på gulv og på vegg i våtrommet. Membranen legges på toppen over varmekablene eller under påstøp.


Vårt anbefalte produkt for Våtrom, banemembranen Protan G, har SINTEF Teknisk Godkjenning og er godkjent av FFV.
Det finnes to typer våtromsmembraner på markedet:

  • Banemembraner
  • Påstrykingsmembran

Protan G våtromsmembran er en fleksibel banemembran som produseres under kontrollerte forhold i fabrikk og som skjøtes med varmluft på byggeplass. Rundt gjennomføringer og hjørner brukes prefabrikkerte detaljer. Membranen har en forhåndsdefinert tykkelse, standard 1,5 mm. Produksjonen er underlagt intern og ekstern kvalitetskontroll.

Banemembraner sikrer effektiv installasjon. Denne typen membran for våtrom har etter hvert blitt det foretrukne valget fordi det er en tidsbesparende, da du får lagt hele membranen i jevn tykkelse i en operasjon med en sikker og holdbar løsning.

Påstrykingsmembran, også kalt smøremembran, er den andre typen våtromsmembran. Den anvendes i flytende form og må bygges opp på byggeplassen ved å smøre på lag for lag. Dette kan være et utfordrende arbeid fordi det krever et tørt, rent og temperert underlag. I tillegg må herde- og tørkespesifikasjonene følges nøye. Prosessen er tidskrevende og resultatet avhenger håndverkerens utførelse. Det er ikke mulig å kontrollere tykkelse og kvalitet for en smøremembran når den er lagt.

Fordeler med Protan banemembran i våtrom
Det er mange fordeler med å bruke Protans banemembran i våtrom. Membranen har en jevn tykkelse på 1,5 mm. Den har god diffusjonstetthet, god bruddforlengelse og dokumentert lang levetid. Membranen sveises med varmluft og sikrer et vanntett resultat. Dette er den tryggeste løsningen mot sluk og avløp. Membranen egner seg til de fleste anerkjente våtromssluk. Velg et sluk med klemring. Vi tilbyr prefabrikkerte detaljer til hjørner og gjennomføringer som bidrar til at jobben utføres raskere. Protans banemembran monteres i en operasjon og krever ingen tørketid.

Det er strenge krav til produkter og prosesser i byggenæringen. Dette er for å sikre høy kvalitet på bygget og for å påse at helse og miljø ivaretas både under byggeprosessen og ved bruk av ferdigstilt bygg.

Teknisk forskrift (TEK) krever at produktegenskaper som er av betydning for de grunnleggende kravene til et byggverk, skal være dokumentert før produktet omsettes og brukes. En SINTEF Teknisk Godkjenning er en bekreftelse på at disse kravene (TEK) er oppfylt for en byggevare og at den er egnet for bruksområdet.

SINTEF Teknisk Godkjenning av en våtromsmembran gjelder som dokumentasjon for den egnethet i bruk som vanntettende sjikt på gulv og vegger i bad, vaskerom og rom med tilsvarende fuktbelastning i boliger, hoteller og institusjonsbygg.

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er en bransjenorm utviklet av Fagrådet for våtrom (FFV). Den er primært egnet som verktøy for planlegging og utførelse av arbeid i våtrom og er tilpasset gjeldende lover, forskrifter og Norsk Standard.  BVN angir tekniske retningslinjer for hvordan materialer og produkter skal godkjennes og på hvilken måte arbeidet skal utføres. I tillegg beskrives rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrene. BVN kan brukes som verktøy både ved nybygging og rehabilitering.

Vårt anbefalte produkt for Våtrom, banemembranen Protan Wet Room G, har både SINTEF Teknisk Godkjenning og er anbefalt produkt av FFV.

Protan banemembran under støpebetong

Den mest vanlige tekniske løsningen for våtrom er vanntrykksmembran under støpebetongen på gulv. For denne klassiske løsningen anbefaler vi vår banemembran Protan G for våtrom.

Protan toppmembran

I mange våtrom er det behov for en lavtbyggende løsning og vi anbefaler i slike tilfeller å legge vår banemembran Protan G som toppmembran. Flisene kan da limes direkte til membranen. Løsningen kan være spesielt godt egnet ved rehabilitering av våtrom da en unngår å pigge opp gammelt betong før ny membran legges.

Protan prefabrikkerte detaljer

Protan har et av markedets bredeste sortiment av prefabrikkerte detaljer, deriblant detaljer til hjørner, rør og oppbretter m.m.