Radonsikring

Protan RadonSafe er en lufttett og sterk radonmembran som forhindrer radongass å sive inn i bygningen.

 

Lufttett og sterk

Protan RadonSafe er en radonmembran av nettarmert termoplastisk polyolefin som beskytter bygninger mot radongass fra grunnen. Membranen skjøtes med varmluftsveisede omlegg og sikrer god tetthet. Den kan installeres hele året, i all slags vær.

Rask fremdrift

Vi kan på forespørsel prefabrikkere hele membranen tilpasset grunnrisset på bygget, for hurtigst mulig fremdrift. 


Protan Radonsafe

 • 100 % tett
 • god holdbarhet og sikker montering
 • sterke og homogene skjøter
 • monteres i all slags vær
 • sveises med varmluft
 • godkjent i alle bruksgrupper

 

Protan RadonSafe kan benyttes til beskyttelse mot radon i alle bruksgruppene
A, B og C og har SINTEF Teknisk Godkjenning.

Bruksgruppe A: Membranen legges i byggegropa på ferdig avrettet underlag
Bruksgruppe B: Membranen legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon
Bruksgruppe C: Membranen legges på ferdig avrettet betongplate eller liknende

En radonbrønn fungerer som sluk som drenerer vekk vann i byggeperiode og evnt. avsug i byggets levetid.

Viktige detaljer

Protan RadonSafe har tilbehør som sikrer at vanskelige detaljer enkelt tettes ved monteringen.

Detaljer vi tilbyr til RadonSafe:

 • Prefabrikkert innvendig hjørne i radonmembran
 • Prefabrikkert utvendig hjørne i radonmembran
 • Prefabrikkerte rørgjennomføringer i radonmembran, flere dimensjoner
 • Radonsug
 • Radonbrønn

Anbefalt tilbehør:

 • Radonfugemasse

 

Skummel edelgass

Radon (Rn 222) er en radioaktiv, usynlig og luktfri edelgass som kontinuerlig dannes fra uran. Uran forekommer naturlig i mange av våre bergarter, som for eksempel alunskifer, granitt og granittiske gneiser. Uran er radioaktivt og brytes ned veldig sakte, med en halveringstid på fire milliarder år. Over lang tid brytes uran ned til blant annet radon. Radon brytes i sin tur raskt ned til restproduktene vismut, polonium og bly med en halveringstid på 3,8 døgn. Det er overgangen fra radon til restproduktene som er skadelig, og høye konsentrasjoner av radongass er farlig for mennesker. Norge har en veldig høy konsentrasjon av den radioaktive edelgassen radon i grunnen og målinger viser også at mange bygninger har en konsentrasjon av radon i innelufta som overstiger det anbefalte tiltaksnivået på 200 Bq/m3 satt av Statens strålevern.

Fra 1. juli 2010 ble det, i henhold til i Teknisk Forskrift, obligatorisk å legge radonsperre i alle nye bygninger hvor mennesker skal oppholde seg. Radongassen velger minste motstands vei, og det er derfor viktig at radonsikringen utføres av erfarne og dyktige montører.

Protan RadonSafe

Protan RadonSafe er en nettarmert termoplastisk polyolefin til radonbeskyttelse av bygninger fra grunnen.

Protan tilbehør for Radon Safe

Radon er en gass som vil velge minste motstands vei. Det er derfor ekstremt viktig at det er 100 % tett rundt gjennomføringer og anslutninger. Protan Radon Safe har tilbehør som sikrer at vanskelige detaljer enkelt tettes ved monteringen.