Protan RadonSafe

Protan RadonSafe er en nettarmert termoplastisk polyolefin til radonbeskyttelse av bygninger fra grunnen.

For å forhindre at radongass siver inn i boliger er det anbefalt å sikre bygninger fra grunnen. Protan RadonSafe er lufttett radonmembran med høy radonmotstand. Membranen skjøtes med varmluftsveisede omlegg som gir god tetthet og holdbarhet.

Dette materialvalget og sveisemetoden sikrer sterke og homogene skjøter. Lufttettheten i membraner med sveiste skjøter er normalt betraktelig bedre enn i membraner med ikke-sveiste skjøter.

Protan Radon Safe har en forutsigbar fremdrift, da den kan installeres hele året i all slags vær. Protan kan på forespørsel prefabrikkere hele membranen tilpasset grunnrisset på bygget for hurtigst mulig fremdrift.

Protan RadonSafe kan benyttes til beskyttelse mot radon i bruksgruppene A, B og C.

Tykkelse:
0,8 mm

Bredde:
2 m

Rull-lengde:
20 m

Protan tilbehør for Radon Safe

Radon er en gass som vil velge minste motstands vei. Det er derfor ekstremt viktig at det er 100 % tett rundt gjennomføringer og anslutninger. Protan Radon Safe har tilbehør som sikrer at vanskelige detaljer enkelt tettes ved monteringen.