Protan Solar Roof

Protan Solar Roof er et konsept hvor det tilrettelegges for solcelle- eller solarpaneler montert på tak som er tekket med Protan takbelegg.

Tilrettelagt for energikilder på tak

Riktig type og kvalitet på takbelegget velges ut fra om det er strømproduserende solcellepaneler eller termiske solarpaneler som skal monteres. Disse kan integreres eller monteres frittstående.

Normalt monteres takbelegget mekanisk når det skal et solcelle- eller solarpanelanlegg på taket. Derfor benyttes et polyesterarmert takbelegg av typen Protan SE til disse formålene.

Farge til formål

Strømproduserende solcellepaneler (photovoltaic – forkortes til PV) har høyest virkningsgrad når det er kaldt. Lyse overflater gir normalt bedre refleksjon av sollys enn mørke farger. Vårt hvite takbelegg Protan Cool Roof og vår lys grå Protan SE benyttes derfor primært når det er planer om solcellepaneler for strømproduksjon på taket. Protan Cool Roof har blant de beste solrefleksjonsverdier på markedet for denne type produkter, og bidrar optimalt i et Protan Solar Roof taksystem med PV-paneler.

Termiske solpaneler omdanner solenergi til varme og brukes til å varme opp vann. Denne type solpaneler har høyere virkningsgrad jo varmere det er. Det er derfor en fordel med mørke flater som absorberer mest mulig av varmen fra sola. Til dette anbefaler vi vår sorte eller mørke grå Protan SE takbelegg.

Protan Cool Roof

Protan Cool Roof er et taksystem hvor det benyttes hvitt takbelegg med dokumentert høy solrefleksjonsverdi (SRI – Solar Reflectance Index).

Protan SE

Protan SE er et PVC-takbelegg som kan legges på alle typer underlag og alle fasonger og kombinasjoner av tak.

Protan prefabrikkerte detaljer

Protan har et av markedets bredeste sortiment av prefabrikkerte detaljer, deriblant detaljer til hjørner, rør og oppbretter m.m.