Protan tilbehør for Radon Safe

Radon er en gass som vil velge minste motstands vei. Det er derfor ekstremt viktig at det er 100 % tett rundt gjennomføringer og anslutninger. Protan Radon Safe har tilbehør som sikrer at vanskelige detaljer enkelt tettes ved monteringen.

Radon accesssories 

Tetting ved bruk av radonmembran med tilstrekkelig høy radonmotstand og lufttetthet under bygningen er en anbefalt løsning. Protan Radon Safe er en TPO polyesterarmert radonmembran. Membranen skjøtes med varmluftsveisede omlegg. Dette materialvalget og sveisemetoden sikrer sterke og homogene skjøter.  Protan Radon Safe kan benyttes til beskyttelse mot radon i bruksgruppene A, B og C

Da Protan Radon Safe har sveiste skjøter vil lufttettheten normalt være betraktelig bedre enn for ikke-sveiste produkter.

Tekking av Protan Radon Safe utføres av profesjonelle entreprenører som har fått veiledning av Protan og kan installeres hele året i all slags vær.

 

Anbefalt tilbehør:

  • Radonfugemasse
  • Radonmåler

Protan RadonSafe

Protan RadonSafe er en nettarmert termoplastisk polyolefin til radonbeskyttelse av bygninger fra grunnen.