Vindlastberegning

Bygninger skal ikke bare beskyttes mot regn, snø og temperaturendringer, men også mot vind.

Vindens virkning på flate tak

En kritisk egenskap for et tak er dets evne til å motstå det miljøet det er montert i. Avhengig av bygningens beliggenhet og geometri kan vindtrykket som virker på takoverflaten, være svært høyt og turbulent. Det er derfor viktig å sikre at takkonstruksjonen og valgte tekkesystem er i stand til å motstå disse kreftene. Vår beregning av vindlast basert på europeisk standard for vindlast (EN 1991-1-4). Bruk av festemidler, testet og godkjent, i kombinasjon med våre takbelegg, sikrer tak av høy kvalitet.

Undertrykk

Ved vind dannes det undertrykk over flate tak som følge av forskjellen mellom statisk og dynamisk trykk. Ved vind med orkan styrke vil undertrykket kunne bli flere hundre kilo pr. m2, og det er størst i takflatens hjørne- og randsoner. Ved turbulens utsettes takkonstruksjonen for sug ovenfra, og i tillegg får den ofte et trykk innenfra som følge av utettheter i byggets vegg- og takkonstruksjoner.

Vindlastberegning

Ved å kombinere Protans forskjellige taksystemer sammen med godkjente festemidler, kan Protan optimalisere både bruk av takbelegg og festemidler som trengs til taksystemet, samtidig som man beholder en teknisk overlegen løsning. Kontakt oss for mer informasjon eller bistand til vindlastberegning.